četrtek, 17. september 2015 ob 15:00

35. srečanje koroških planincev na Kopah

Letošnje tradicionalno srečanje koroških planincev sta 12. septembra 2015 pripravilia PD Mislinja in PD Slovenj Gradec na Kopah, ki sodijo v sklop pohorskega pogorja. Obe društvi izhajata iz Mislinjske podružnice, ki je bila ustanovljena leta 1919. Tako je slovenjgraško društvo lani proslavilo 95. letnico svojega obstoja, mislinjsko planinsko društvo pa je nastalo leta 1982, kmalu po tistem, ko se je iz nekdaj skupne občine Slovenj Gradec izločil gornji del mislinjske doline in ustanovil svojo občino.
Lepo sončno vreme je na letošnje tradicionalno srečanje v soboto privabilo številne planince s Koroške. Pred Grmovškovim domom pod Veliko Kopo, kjer se je odvijala osrednja prireditev, se je zbrala lepa množica planincev, ki so prisluhnili uvodnim besedam vabljenih gostov. To so bili: predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, sicer domačin Bogdan Gabrovec, podpredsednik Planinske zveze Slovenije Roman Ponebšek, župan mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas in predsednik Meddruštvenega odbora PZS za Koroško Mirko Tovšak.
 
V uvodnem delu srečanja je spregovoril predsednik MDO in posebej poudaril pomen sodelovanja planinskih društev in s tem planincev s tega območja. Žal se nekatera društva bolj slabo vključujejo v to organizirano obliko povezovanja planincev na regijskem območju. Pri tem še najbolj izstopa PD Prevalje, ki skorajda dosledno bojkotira vse prireditve, ki jih planinci organizirajo na območju koroške regije. Sicer pa je bila zato udeležba s strani drugih planinskih društev številnejša. Še najbolje so se odrezali planinci iz PD Bricnik Muta. To društvo je tudi eno najbolj aktivnih društev na Koroškem, še posebej pa jih je treba pohvaliti, ker veliko sodelujejo tudi z najmlajšimi člani. Tako so na Kope prispeli tudi otroci iz OŠ Muta.

srecanje_koroskih_planincev_na_kopah
Dobro obiskano 35. srečanje koroških planincev na Kopah
 
V nadaljevanju je predsednik MDO Mirko Tovšak še posebej pohvalil vse bolj plodno sodelovanje OKS in PZS. Še posebej planinci pozdravljamo pripravo enotnih kriterijev za sofinanciranje športno-rekreativne dejavnosti, tako na državni ravni kot tudi v lokalnih skupnostih. Razpisi, ki jih za te namene vsakoletno pripravljajo občine, so dokaj različni, nekatere občine celo onemogočajo prijave na razpise za planinska društva iz sredstev, ki jih namenjajo za športno-rekreativno dejavnost. Zato je enotnost sprejema kriterijev in namenov, za katere se ta sredstva uporabljajo, toliko bolj potrebna.
 
Sicer na Koroškem deluje 12 planinskih društev in pet klubov, ki so povezani v Meddruštveni odbor PD za Koroško. V upravljanju in uporabi imajo koroški planinci 11 planinskih koč, sicer pa je v organizirano obliko planinstva vključenih več kot tri tisoč članov. Ob tem je treba poudariti, da še najmanj enkrat toliko posameznikov zahaja v gore, čeprav formalno niso vključeni v planinska društva.
 
V nadaljevanju sporeda je spregovoril tudi predsednik OKS Bogdan Gabrovec, podpredsednik PZS Roman Ponebšek in župan mestne občine Slovenj Gradec Andrej Čas. V kulturnem sporedu so sodelovali Babnikova godba iz Mislinje, Doliški oktet in Šentiljska klapa, spored pa je povezoval Marjan Križaj.

srecanje_koroskih_planincev_priznanje_alojza_knafelca
Ob koncu srečanja so podelili priznanje Alojza Knafelca markacistu Francu Gostenčinku iz PD Bricnik Muta.
 
Ob tem srečanju so se v večnamenskem objektu Kope odvijale tudi druge aktivnosti. Tako je mag. Matjaž Jež predstavil rastlinstvo in živalstvo na območju Pohorja, predstavili so se tudi znana zeliščarka iz Mislinje Fanika Jeromel, Alpina Žiri, Planinski vestnik in PZS, gorski reševalci pa so predstavili reševanje ponesrečenca na žičnicah in uporabo defibrilatorja.
 
Ob koncu srečanja so podelili tudi Knafelčevo priznanje markacistu Francu Gostenčinku iz PD Bricnik Muta, nato pa so se ob lepem sončnem vremenu planinci razšli po pohorskih planjah, kjer je med Kopami in Ribniško kočo na Pohorju na novo urejena tematska planinska pot, ki so jo skupaj gradili RRA za Koroško in markacisti planinskih društev iz Mislinje, Slovenj Gradca in Ribnice na Pohorju.

Mirko Tovšak
23.05.2024