sreda, 21. oktober 2015 ob 14:00

Objavljena javna razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti in gradnje športnih objektov

Fundacija za šport (FŠO) je objavila javni razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v šport, ter ločeno javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov.

a) Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2016

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu, v okvirni višini 7.000.000 EUR, in sicer:

  • športne dejavnosti: 6.000.000 €,
  • raziskovanje in razvoj športa: 850.000 €,
  • založništvo v športu: 150.000 €.
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v pravilniku.

PDF Razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva (250 kB)

b) Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov v okvirni višini 3.000.000 EUR, in sicer:

  • v letu 2016 se razpiše: 2.142.857 EUR;
  • v letu 2017 se razpiše: 428.572 EUR;
  • v letu 2018 se razpiše: 428.571 EUR.
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih.

Na javnem razpisu lahko kandidirajo lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih. V kolikor na javnem razpisu kandidira investitor, ki ni lastnik objekta oziroma zemljišča, mora vlogi obvezno priložiti sklenjen sporazum o skupni investiciji z lastnikom.

PDF  Razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov (169 kB)

 

PRIJAVA NA RAZPIS (velja za oba javna razpisa)
Prijavitelji prijavne obrazce obvezno izpolnijo preko spletnih strani fundacije (http://www.fundacijazasport.org). Izpolnjene prijavne obrazce morajo prijavitelji tudi natisniti, jih ožigosti ter podpisati s strani odgovorne osebe. Tiskano vlogo je potrebno nato poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 16. novembra 2015.


Več informacij
najdete na spletnih straneh Fundacije za šport.

25.04.2024