sreda, 18. november 2015 ob 12:00

Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka v javni obravnavi

Načrt upravljanja določa dolgoročne in operativne cilje, naloge ter predvidene aktivnosti za področja ohranjanja narave in naravnih virov, ohranjanja kulturne dediščine in kulturne krajine, ohranjanja poselitve in trajnostnega razvoja, obiskovanja in doživljanja ter skupnih podpornih aktivnosti za učinkovito izvajanje vseh področi.

Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka določa cilje in naloge za upravljanje narodnega parka za obdobje desetih let. Programski dokument za trajno in učinkovito ohranjanje vrednot zavarovanega območja je namenjen tako javnemu zavodu Triglavski narodni park kakor tudi deležnikom in uporabnikom prostora, ki se jih zavezuje k uresničevanju ciljev in namenov narodnega parka.

Za izvajanje načrta upravljanja v obdobju 2016 – 2025 bo javni zavod namenil 25.590.835 EUR, od tega je proračunskih sredstev javnega zavoda v višini 18.264.272 EUR, proračunskih programskih sredstev javnega v višini 4.800.000 EUR, sredstev mednarodnih projektov v višini 1.480.322 EUR, lastnih sredstev javnega zavoda v višini 1.046.241 EUR ter znanih sredstev drugih javnih virov 100.000 EUR. Za doseganje optimalnih rezultatov so izjemnega pomena tudi sredstva, ki jih v območje narodnega parka usmerjajo druge javne institucije, ki bodo namenile 73.959.789 EUR, od tega je proračunskih sredstev v višini 72.207.164 EUR in programskih sredstev ali sredstev iz projektov v višini 1.752.625 EUR.

Načrt upravljanja TNP je pomemben tudi za izvajanje različnih planinskih dejavnosti na področju našega edinega narodnega parka. Zato predlagamo društvom in vsem organom PZS, da predlagani dokument preučijo vsaj za svoje področje delovanja in pripravijo morebitne pripombe.   

Ministrstvo za okolje in prostor RS je po potrditvi načrta upravljanja s strani sveta TNP pred vložitvijo dokumenta v končno potrditev Vladi RS odprlo javno razpravo o Osnutku Uredbe o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025. Vaše pripombe in predloge lahko ministrstvu posredujete do srede, 16. decembra 2015. Predlog Načrta upravljanja TNP bomo še enkrat preučili tudi znotraj organov PZS, zato pozivamo zainteresirana društva in posameznike, da najkasneje do 7.12.2015 na el. naslov info@pzs.si posredujete pripombe na ta dokument in smiselne bomo vključili v skupne pripombe PZS.     

Vsem zainteresiranim predlagamo tudi, da pred podajanjem pripomb preučite že podane pripombe PZS na načrt upravljanja in odgovore, ki so zbrani v enotni preglednici, ki jo najdete med spodnjima prilogama. Stališča TNP do vseh podanih pripomb v procesu priprave Načrta upravljanja TNP pa so dostopni na spletni strani TNP in sicer:

 

Prilogi:
DOC Osnutek Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka (3,4 MB)
XLS Že podane pripombe in odgovori s strani PZS (194 kB)


Bojan Rotovnik,
predsednik PZS in predstavnik PZS v svetu TNP

----------------------------------------------
Povezane novice:

 

22.04.2024