sobota, 21. november 2015 ob 08:30

Poziv za oddajo poročil PD za planinske poti in markacistov PZS za 2015

Komisija za planinske poti PZS vas obvešča o rokih za oddalo poročil o delu planinskih društev na planinskih poteh, poročil za registracijo markacistov in poročil pripravnikov markacistov. Objavljamo tudi vse potrebne obrazce.
Komisija za planinske poti PZS prosi in poziva načelnike markaciskih odsekov, markaciste in markaciste pripravnike k oddaji naslednjih poročil:

Letno poročilo o delu PD na planinskih poteh v letu 2015
Skladno s prvim odstavkom 18. člena Zakona o planinskih poteh morajo planinska društva poslati potrjena poročila o delu na planinskih poteh.

Poročilo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu, ki ga najdete med prilogami spodaj in sicer najkasneje do vključno 
1. decembra 2015.

Poročilo za registracijo markacistov
Na osnovi Zakona o planinskih poteh, pravilnika o delu Komisije za planinske poti, zaradi zahtev podaljšanja registracije in s tem povezanim zavarovanjem strokovnih kadrov PZS, kot tudi zaradi spremljanja dejavnosti markacistov, načrtovanja del na poteh ter posodabljanja podatkovnih baz, mora vsak markacist enkrat letno ob začetku leta poslati poročilo o svojem delu v minulem letu.

Aktivne markaciste, ki imajo še staro izkaznico prosimo, da pošljejo svoje izkaznice skupaj s poročilom o delu, katerega potrdi tudi planinsko društvo, katerega član je markacist.

P
oročilo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu, ki ga najdete med prilogami spodaj in sicer najkasneje do vključno 31. januarja 2016.

Poročilo pripravnikov markacistov
Pripravnike markaciste prosimo, da pošljejo poročilo o opravljenih delih. Poročilo mora potrditi načelnik odseka planinskega društva, katerega član je pripravnik.

Poročilo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu, ki ga najdete med prilogami spodaj in sicer najkasneje do vključno 31. januarja 2016.Poročila pošljite do predpisanega roka na naslov 
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p. p. 214, 1001 Ljubljana.

KPP PZS preveri poročila in na podlagi sprejemljivosti poročil in izpolnjevanja zahtev v zvezi z licenčnimi izpopolnjevanji, potrdi izkaznice ter sestavi seznam registriranih markacistov za prihodnje leto, ki je osnova za zavarovanje.

Seznam registriranih markacistov bo objavljeno v Obvestilih PZS in na spletnih straneh KPP.

Igor Mlakar,
načelnik KPP PZS

----------------------------- 

Priloge:
DOC Letno poročilo o delu PD na planinskih poteh (131 kB)
DOC
 Poročilo za registracijo markacista (173 kB)
DOC Poročilo pripravnika markacista (28 kB)

24.04.2024