četrtek, 28. januar 2016 ob 16:15

Zbor markacistov 2016 - sklic

Zbor markacistov bo potekal v petek, 19. februarja 2016, s pričetkom ob 17. uri v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

Komisija za planinske poti Planinske zveze Slovenije na podlagi 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti sklicuje

 
 

Zbor markacistov,

 

ki bo v petek, 19. februarja 2016, s pričetkom ob 17. uri, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu (Zabrv 12).

 

 

Predlagani dnevni red:

  1. Izvolitev organov zbora markacistov
  2. Poročilo verifikacijske komisije
  3. Potrditev dnevnega reda Zbora markacistov
  4. Poročilo načelnika KPP o delu komisije za leto 2015
  5. Razprava o poročilih in sprejem sklepov
  6. Predlog okvirnega programa komisije za leto 2016 in 2017
  7. Razprava o programu in sprejem sklepov
  8. Kategorizacija zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti
  9. Pozdravi vabljenih
  10. Razno

Zbor markacistov sestavljajo načelniki odsekov za planinske poti, vodje OPP ali njihovi namestniki ter načelnik in člani IO KPP.

 

Po zaključenem zboru bo za udeležence zbora pripravljena priložnosta pogostitev.

 

 

Lepo vabljeni!

 

 

Igor Mlakar,

načelnik KPP PZS

 

 

Gradiva:
PDF Poslovnik Zbora markacistov (147 kB)
PDF Pooblastilo delegata (178 kB)
PDF Plan dela KPP za leto 2016 (624 kB)
PDF Plan dela tehnične skupine (215 kB)
PDF Okvirni plan dela KPP za leto 2017 (263 kB)

22.04.2024