petek, 5. februar 2016 ob 12:00

Razpis za zbiranje kandidatur za izvedbo Dneva slovenskih markacistov 2016

Dan slovenskih markacistov je namenjen skupnemu urejanju planinskih poti na dogovorjenem področju. Organizira se vsako leto na drugem območju na osnovi tega razpisa. Pri tem je mišljeno osnovno vzdrževanje planinskih poti, kot sta obnova in ureditev markacij ter osnovno čiščenje poti.


Dan slovenskih markacistov bo potekal 2. julija 2016. Na osnovi sklepa razširjene seje IO KPP PZS zbiramo kandidature za izvedbo dogodka na elektronskem naslovu pota@pzs.si.

Rok za oddajo kandidatur je 30. marec 2016.
 

Organizacija Dneva slovenskih markacistov zajema sledeča izhodišča:

 • Vodja OPP poskrbi, da se za organizacijo Dneva slovenskih markacistov določi posameznika oz. skupino ljudi.
 • Lokacija za izvedbo je na razumni oddaljenosti od avtomobilov oz. bo poskrbljeno za prevoz.
 • Izvajajo se lažja markacijska dela, kot je čiščenje in označevanje poti.
 • Organizator mora poskrbeti za primeren prostor (koča, lokal, šotor ipd.) in hrano za vse udeležence skupne akcije.
 • 6 do 7 ur časa je na razpolago za dejavnost, se pravi dostop na delovišče, urejanje poti in povratek (običajno je zbor ob 8h, malo prigrizka in pričetek del ob 9h), najkasneje ob 16h pa je topel obrok.
 • Udeležence je potrebno dan ali dva pred prihodom na akcijo razporediti v primerne skupine in po posameznih lokacijah, kjer se bodo odvijala dela. Pri razdelitvi organizatorjem pomaga nekdo izmed inštruktorjev markacistov,ali vodja OPP.
 • Organizator priskrbi za vsa potrebna dovoljenja (kot so npr. dovolilnice za TNP itd.).
 • V primeru postavljanja usmerjevalnih tabel mora organizator poskrbeti, da bodo planinska društva – skrbniki poti, katerih poti se bodo urejale, pravočasno priskrbela ves potreben material.
 • Osnovni markacijski pribor, ki ga potrebujejo na akciji, udeleženci prinesejo s seboj (barvo, čopiče…).
 • PZS oz. KPP objavi razpis, vabilo za udeležbo na skupni akciji, zbira prijave, poskrbi za zavarovanje in povrne potne stroške prisotnim na akciji.
 • Za samo udeležbo na Dnevu slovenskih markacistov se bo zbiranje prijav zaključilo 3 dni pred izvedbo, to je 29. junija 2016.

Izmed prejetih kandidatur bo izbran najprimernejši kandidat. To bo OPP oz. posamezno društvo, na katerih področju se bodo urejale planinske poti.

Igor Mlakar,
načelnik KPP PZS


Tako smo delali v preteklih letih:

 

24.04.2024