sreda, 6. julij 2016 ob 15:00

Najboljša tematska pot 2016 - razpis

Turistična zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije in GIZ za pohodništvo in kolesarjenje v letu 2012 v okviru projekta Moja dežela - lepa in gostoljubna 2016 razpisujejo tekmovanje za najboljšo tematsko pot.
Za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Slovenije in turistov, prispevek k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem okolju, večjo turistično privlačnost naših mest in vasi, učinkovitejšo promocijo države in turizma ter prispevek k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi Turistična zveza Slovenije v letu 2016 organizira tekmovanje za najboljšo tematsko pot pod geslom Moja dežela - lepa in gostoljubna.

Udeleženci tekmovanja so lahko vse tematske poti v Sloveniji. Na natečaj jih lahko prijavijo prebivalci, kraji, organizacije, društva ..., ki so skrbniki, upravljavci ali nosilci tematskih poti. Poti tekmujejo v vtisu, vzdrževanju, vodenju, privlačnosti in sporočilnosti posamezne poti. 

Tematske poti tekmujejo med seboj najprej regijsko, t.j. znotraj Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije (karto območnih enot si lahko ogledate na spletni strani Zavoda za gozdove), po ena najbolje ocenjena pot iz vsake od 14 regij pa tekmuje za laskavi naziv najlepše urejene tematske poti v Sloveniji v letu 2016.

Pobudo za prijavo, ki jih zbirajo regijski koordinatorji, lahko podajo krajani in organizacije do 20. julija 2016 na priloženem obrazcu, ki je objavljen tudi na spletnih straneh Turistične zveze Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.

Posamezni regijski koordinatorji z regijsko ocenjevalno komisijo izberejo regijsko naj tematsko pot in svojo odločitev sporočijo Zavodu za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana do 20. avgusta 2016.

Spletno glasovanje bo potekalo na spletni strani Turistične zveze Slovenije od 25. avgusta 2016 do 20. septembra 2016.

Koordinator projekta in informacije: Jože Prah, 041 657 560, joze.prah@amis.net. Dodatne informacije so na spletnih straneh Turistične zveze Slovenije  in Zavoda za gozdove Slovenije.

-------------------------
Prilogi:
PDF Razpis (3,5 MB)
PDF Ocenjevalna pola (270 kB)
DOC Prijavni obrazec (257 kB)

22.04.2024