sobota, 23. julij 2016 ob 11:00

Družabno in prijetno srečanje savinjskih markacistov

Družabno srečanje savinjskih markacistov je potekalo v nedeljo, 3. julija. Bili smo gostje Turizma Ribniki Stranice. Navkljub deževnemu vremenu se nas je zbralo 29 markacistov, markacistk ter naših podpornikov in podpornic.
V uvod v srečanje je gostitelj pripravil za okrepčilo enolončnico in napitke. V nadaljevanju je stekel pogovor o tematskih poteh, ki jih označujemo markacisti. Vodja odbora za planinske poti savinjskih planinskih društev se je najprej zahvalil vsem markacistom, ki so se prejšnji dan udeležili delovne akcije ob dnevu Slovenskih markacistov v Kočevju. Zatem je v uvod naštel nekaj tematskih poti ki niso samo lokalnega značaja ampak potekajo po širšem področju savinjske regije, katere vdržujejo tudi
markacisti Planinske zveze Slovenije. Te poti so:
  • Evropska pešpot E6
  • Evropska pešpot E7
  • Slomškova planinska pot
  • Slomškova romarska pot
  • Emina romarska pot
  • Marijina romarska pot
  • Pot Sv. Martina
  • Slovenska turno kolesarska pot
     
smdo_pzs_srecanje_markacistov_2016_foto_arhiv_smdo__1_ smdo_pzs_srecanje_markacistov_2016_foto_arhiv_smdo__2_

V Kozjanskem parku romarski turizem predstavlja eno od najbolj trajnostnih oblik turizma - združuje naravno in kulturno dediščino ter spodbuja turistični razvoj še nepoznanih krajev. Danes ljudje ne romajo več izključno iz verskih razlogov, ampak tudi zato, ker želijo spoznati nove kraje in znamenitosti na že skoraj pozabljen način - peš. Hoja omogoča najbolj pristno in osebno doživljanje sveta in ljudi. Zaradi hitrega in stresnega življenja postajajo romanja spet priljubljena oblika aktivnega preživljanja prostega časa. S pomočjo evropskih sredstev so se uredile 4 romarske poti: Emina romarska pot, Marijina romarska pot, Pot sv. Jakoba in Pot Sv. Martina.

Po zaključeni predstavitvi tematskih poti vodja odbora za planinske poti Savinjskega MDO PD zbrane seznanil z opozorilom, ki ga je na priložnostnem dogodku javno izpostavil vodstvu Kozjanskega parka. Vodstvo je opozoril, naj se pri pripravi novih projektov v prihodnosti izloči markaciste kot izvajalce označevanja in vzdrževanja novih poti. Osnovna naloga markacistov je namreč vzdrževanje planinskih poti in ne brezplačno delo z minimalnim oz. celo nezadostnim nadomestilom za povrnitev stroškov (kilometrina, malica). Nato je zbrane predstavnike planinskih društev opozoril, naj prednostno izvajajo dela na obstoječih planinskih poteh, šele potem naj se zavežejo tudi za delo izven planinske organizacije.


smdo_pzs_srecanje_markacistov_2016_foto_arhiv_smdo__3_ smdo_pzs_srecanje_markacistov_2016_foto_arhiv_smdo__4_

Pri označevanju novih turno kolesarskih poti je potrebno paziti na morebitna soupadanja modrih turno kolesarskih markacij z modrimi označbami mej zaščitenih gozdnih področij. V takem primeru predlagmo predhodni posvet z lokalnim revirnim gozdarjem. V nadaljni razpravi je bilo izpostavljena tudi problematika osebnih pogledov markacistov na turno kolesarstvo. Pradlagano je bilo naj markacisti znotraj planinskih društev oblikujejo stališče planinskega društva, katerega pa se morajo pri svojem delu držati, pa čeprav se osebno morda z njim ne strinjajo.

Naslednja tema je bila nadaljna obnova Planinske poti XIV. divizije. Ker letos sredstev za sofinanciranje s strani Komisije za planinske poti PZS ni, bo letošnja obnova potekala do Čretveža pod Konjiško goro. Pri obnovi bodo sodelovala PD Šentjur, PD Dramlje, PD Vojnik in PD Slovenske Konjice. Savinjskega MDO PD bo za izdelavo in montažo novih smernih tabel prispeval okoli 1.000 €. Naslednje leto bo za obnovo na vrsti odsek, ki vodi tudi mimo Ribnikov. Pri obnovi bo sodelovalo PD Zreče in PD Vojnik. Slednji bodo pripravili tudi zaključek pohoda s srečanjem savinjskih
planincev.

smdo_pzs_srecanje_markacistov_2016_foto_arhiv_smdo__5_ smdo_pzs_srecanje_markacistov_2016_foto_arhiv_smdo__6_

Po uradnem delu srečanja je sledil dvourni voden izlet po bližnji okolici. Izlet je vodil Niko Laznik, revirski gozdar in upravljavec ribogojnice Ribniki Stranice. Najprej smo si ogledali nov način sečnje z goloseki s samopogozdovanjem. Kot lovec nam je veliko povedal tudi o divjadi, ki živi na Konjiški gori. Ob prihodu v naselje Čretvež, smo se začeli vračati k Ribnikom po stari rimski cesti, ki je nekoč povezovala Celje in Slovenske Konjice. V Zverovju smo si ogledali še ostanke nekdanje drevesnice in stalni izvir vode, ki napaja ribnike s stalno čisto izvirno vodo. Mimo Ribnikov poteka tudi Planinska pot XIV. divizije, za katero skrbi OPP Savinjskega MDO PD s svojimi markacisti.

smdo_pzs_srecanje_markacistov_2016_foto_arhiv_smdo__7_ smdo_pzs_srecanje_markacistov_2016_foto_arhiv_smdo__8_

Po končani hoji je sledilo okusno ribje kosilo, s čimer smo zaključili tokratno srečanje.

Podobnega srečanja bi si želeli tudi prihodnje leto, saj je to odlična priložnost za prijetno druženje, izmenjavo mnenj in praks ter za sklepanje novih poznanstev. 

Ivan Šalamon

smdo_pzs_srecanje_markacistov_2016_foto_arhiv_smdo__9_  smdo_pzs_srecanje_markacistov_2016_foto_arhiv_smdo__10_

24.04.2024