torek, 16. avgust 2016 ob 11:30

Vaš korak je pomemben - hodite po označenih poteh

Javni zavod Triglavski narodni park je v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije (Komisijo za varstvo gorske narave) pripravil kampanjo Vaš korak je pomemben – hodite po označenih poteh. Akcija je namenjena ozaveščanju najširše javnosti, zlasti obiskovalcev gorskega sveta, o pomenu varovanja narave in ohranjanju dobrega stanja vegetacije z uporabo označenih poti pri gibanju v (gorski) naravi.
Tla v gorskem svetu so zelo občutljiva, pogosto jih pred erozijo varuje le tanka plast vegetacije. Ta je sicer prilagojena na zahtevne naravne razmere, vendar kljub temu ranljiva. Poškodbe vegetacije zaradi pogostega gibanja zunaj urejenih in označenih poti lahko povzročijo njeno uničenje in s tem erozijo tal. Posebej obremenjeno je rastlinstvo ob planinskih poteh.

Javni zavod Triglavski narodni park v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije in drugimi upravljavci poti želi spodbuditi slehernega obiskovalca, da za gibanje v naravi, zlasti v visokogorju, uporablja označene in urejene poti. Hoja zunaj poti je manj priporočljiva.

Naravovarstveni, upravljavski in estetski vidiki obiskovanja občutljivega gorskega sveta zahtevajo od obiskovalca, da spoštuje krhkost življenja v gorah.

Pravila in priporočila ravnanja in obnašanja v narodnih parkih imajo povsod po svetu velik pomen. Varovati in ohraniti moramo izjemnost, prvobitnost in edinstvenost fenomenov, ki so s strani države prepoznani kot tisti, ki jih je nujno potrebno ohraniti za prihodnje rodove. Velika večina obiskovalcev Triglavskega narodnega parka ta pravila razume in jih tudi dosledno spoštuje.

Upoštevaje navedena dejstva verjamemo, da bo kampanja Vaš korak je pomemben – hodite po označenih poteh med obiskovalci dobro sprejeta, ter bo pripomogla k zmanjšanju potencialnih pritiskov na gorsko naravo.

24.04.2024