petek, 7. april 2017 ob 15:40

Zbor markacistov 2017 - sklic

Komisija za planinske poti Planinske zveze Slovenije na podlagi 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti sklicuje redni zbor markacistov, ki bo v petek, 21. 4. 2017, v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu.
Komisija za planinske poti Planinske zveze Slovenije
na podlagi 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti
sklicuje

REDNI ZBOR MARKACISTOV

ki bo v petek, 21. 4. 2017, v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, Zabrv 12, 1292 Ig, s pričetkom ob 17.00 uri.

DNEVNI RED:
1. Evidentiranje prisotnosti (od 16.30–17.00)
2. Izvolitev organov zbora markacistov
3. Predlog dnevnega reda
4. Predlog poslovnika zbora markacistov
5. Pozdravi vabljenih
6. Poročilo verifikacijske komisije
7. Potrditev dnevnega reda in poslovnika zbora markacistov
8. Poročilo načelnika KPP o delu komisije za leto 2016
9. Razprava po poročilu in sprejem sklepov
10. Sprejem pravilnika Komisije za planinske poti
11. Informacija o novem programu usposabljanja
12. Plan komisije za leto 2017
13. Predlog okvirnega programa komisije za leto 2018
14. Razprava o programu in sprejem sklepov
15. Razno

Zbor markacistov sestavljajo: Zbor markacistov sestavljajo načelniki odsekov za planinske poti, vodje OPP ali njihovi namestniki ter načelnik in člani Izvršnega odbora Komisije za planinske poti. Glasovalno pravico imajo samo načelniki oz. delegati odsekov za planinske poti PD. (31. člen Pravilnika Komisije za planinske poti).

Vljudno vabljeni!
Načelnik KPP PZS:
22.04.2024