četrtek, 13. april 2017 ob 09:45

Razpis licenčnih izpopolnjevanj za markaciste v letu 2017

Markacist mora vsakih pet let po veljavnem programu opraviti dodatno licenčno usposabljanje za opravljanje strokovnega dela na področju planinskih poti, ki ga je potrdil pristojni organ Planinske zveze Slovenije. Markacist PZS ne more podaljšati registracije brez opravljenega licenčnega usposabljanja, čeprav odda poročilo za registracijo.
Za uspešno končan licenčni seminar je potrebna 100 % udeležba pri teoretičnem in praktičnem delu.

Po opravljenem licenčnem usposabljanju bo markacist, po sprejetju novega programa usposabljanja, na dom prejel novo izkaznico, ki ima naveden rok veljavnosti. Nove izkaznice ni potrebno prilagati vsakoletnemu poročilu.

Razpisana licenčna izpopolnjevanja v letu 2017:

Izvajalec Lokacija Termin Št. udel.
KPP PZS  Dom na Paškem Kozjaku 22. 4. 2017 zasedeno
KPP PZS  Rašica 3. 6. 2017 25
KPP PZS  Ruška koča 26. 8. 2017 25
KPP PZS  Planinski dom na Mirni gori 7. 10. 2017 25

Predvideno število prijav je 25. Prijavijo se samo resni kandidati, odjava po roku navedenem v vabilu, ki ga prejmete po prijavi, ni mogoča.

Predvideni strošek znaša 39 € in zajema organizacijo in prehrano, zavarovanje ter novo izkaznico.

Obrazce za prijavo najdete na spletni strani Komisije za planinske poti. V celoti izpolnjene ter podpisane in žigosane obrazce pošljite najkasneje do 15. maja 2017 na naslov Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana ali skenirano na pota@pzs.si.

Janko Šeme,
vodja odbora za usposabljanje KPP
Igor Mlakar,
načelnik KPP PZS
25.04.2024