sreda, 3. maj 2017 ob 11:50

Zbor markacistov 2017

Na Igu je bil v petek, 21. aprila 2017, redni letni zbor markacistov. Prisotnih je bilo 62 predstavnikov. Od vabljenih se je zbora udeležil tudi podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen.
Zbrani markacisti so po predvidenem dnevnem redu potrdili poročilo o delu Komisije za planinske poti Planinske zveze Slovenije v letu 2016, plan dela za 2017 ter izhodišča za letni plan dela v letu 2018. Zbrani delegati so potrdili tudi nov pravilnik Komisije za planinske poti ter bili seznanjeni s predvidenimi spremembami kategorizacije in z njimi povezanimi usposabljanji.

Pripravljena je bila tudi podelitev diplome Alojza Knafelca, ki bi jo moral za svoje kvalitetno dosedanje delo prejeti Florjan Nunčič. Nagrajenec je žal pred zborom opravičil svojo odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov, zato mu bodo diplomo predali predstavniki Komisije za planinske poti PZS osebno.

Zapisal Bogdan Seliger

25.04.2024