torek, 31. oktober 2017 ob 09:00

Dolenjski in belokranjski markacisti uredili pešpot E7 skozi Krakovski gozd

Poročilo markacistov Meddruštvenega odbora planinskih društev (MDO PD) Dolenjske in Bele krajine o ureditvi pešpoti E7 skozi Krakovski gozd, ki se je je udeležilo kar 30 markacistov.
21. oktobra 2017 ob 8. uri smo se markacisti MDO Dolenjske in Bele krajine zbrali v Kostanjevici na Krki. Ta jesenska akcija ureditve poti E7 je bila potrjena na občnem zboru na Mirni gori. Lep dan nam je umogočil, da smo akcijo ureditve E7 poti speljali v celoti in kvalitetno. V skupni akciji organizacije MDO in domačega društva PD Polom Kostanjevica na Krki je prišlo na akcijo 30 markacistov v svojih tradicionalnih oblekah.

markacisti_mdo_dolenjske_bele_krajine_foto_mladen_zivkovic
V soorganizaciji MDO PD Dolenjske in Bele krajine ter domačega društva PD Polom Kostanjevica na Krki je prišlo na akcijo 30 markacistov. (foto Mladen Živković)

Ob začetnem pozdravu Mladena Živkovića, vodje OPP Dolenjske in Bele krajine, ter domačega predsednika Franca Štokarja smo podarili sendviče in vodo in razdelili markaciste v pet skupin. Ureditev trase je potekala od Gržeče vasi (avtocesta) čez Krakovski gozd, skozi Kostanjevico do Velikih Vodenic. Prva skupina petih markacistov je uredila pot iz Gržeče vasi do spomenika padlim v drugi svetovni vojni v Krakovskem gozdu. Druga skupina desetih markacistov je uredila zelo zahtevni del od spomenika do lovskega bivaka Veliki Podlog. Predel gozda rasti jesena je povsem uničen, tako da smo morali z dvema motornima žagama počistiti podrast in padlo drevje in na novo markirati območje kakih 300 metrov.Tretja skupina štirih markacistov je šla od lovskega bivaka mimo Leničevga doma do gostilne Žolnir v Kostanjevici. Četrta skupina štirih markacistov je uredila traso iz Kostanjevice proti Velikim Vodenicam. Peta skupina sedmih markacistov je imela nalogo postaviti mostove - brvi čez vodne kanale, ki potekajo čez Krakovski gozd in so bili narejeni v času službovanja gozdarja Josefa Ressla. Ta skupina je imela zelo zahtevno delo zaradi razmočenega terena in prenašanja debel čez kanale, v katerih je bilo polno vode. Zaključek ob 13 uri. Vsi skupaj smo se zbrali na Malih Vodenicah pri Ivanu Pircu in njegovi ženi Zofki. Skupaj sta pripravila toplo malico - bograč, sponzorirala vino in kostanj, ki smo ga na koncu akcije z užitkom pojedli ob kozarčku cvička.

Franc Štokar,
PD Polom Kostanjevica
25.04.2024