četrtek, 11. januar 2018 ob 15:05

Izplačana sredstva za vzdrževanje planinskih poti

Planinskim društvom, skrbnikom planinskih poti, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter so oddala poročilo o vzdrževanju planinskih poti za leto 2017, smo skladno s finančnim načrtom razdelili okoli 20.000 € sredstev v obliki donacije.
Na podlagi čistopisa katastra planinskih poti, meril za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti ter sklepa predsedstva Planinske zveze Slovenije, je bilo 137 planinskim društvom, skrbnikom planinskih poti, ki so oddali poročilo o vzdrževanju planinskih poti za leto 2017 do 27. decembra 2017 razdeljenih 20.000 €.

Društva, prejemniki sredstev, morajo imeti v svojih vrstah vsaj dva markacista in skupno vsaj 30 članov (zakonske določitve), oddati pa so morala tudi poročilo o vzdrževanju planinskih poti za leto 2017.

Sredstva so bila v obliki donacije razdeljena 28. decembra 2017. Prejemniki donacije so zavedeni v spodnji tabeli.

PDF Izplačana sredstva za vzdrževanje planinskih poti v letu 2017

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

kpp_pzs_vzdrzevanje_poti_izplacila_2017_tabela
25.04.2024