petek, 16. marec 2018 ob 10:30

20. seja UO PZS, zadnja v mandatnem obdobju 2014-2018, v pripravah na aprilsko skupščino

Upravni odbor Planinske zveze Slovenije (UO PZS) se je na 20. seji, zadnji v mandatnem obdobju 2014–2018, sestal 15. marca 2018 na sedežu PZS v Ljubljani. Posvetil se je tekočim aktivnostim, projektu gradnje koče na Korošici, delu in novemu vodstvu komisij ter predvsem pripravam na skupščino, ki bo 21. aprila v Šoštanju.
Prisotnih je bilo 21 od 23 članov upravnega odbora, kar je 91-odstotna udeležba. Pred začetkom seje je direktorica podjetja Promoideja Maša Pentek planinski zvezi podarila defibrilator za Planinsko učno središče Bavšica. Uvodoma je bil potrjen zapisnik 19. seje UO PZS in predstavljene aktivnosti PZS od pretekle seje, nato je direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič podala poročilo o delovanju Slovenskega planinskega muzeja v preteklem letu.

20_seja_uo_pzs_defibrilator_foto_manca_cujez
 Direktorica podjetja Promoideja Maša Pentek je planinski zvezi podarila defibrilator za Planinsko učno središče Bavšica (foto Manca Čujež)

Glavnina seje je bila posvečena pripravam na skupščino PZS. Upravni odbor je za predsednika delovnega predsedstva skupščine PZS 2018 predlagal voljenega člana UO PZS Jožefa Bobovnika (PD Fram) ter potrdil predlog manjših sprememb in dopolnitev Statuta PZS in predlagal skupščini, da jih sprejme. Soglašal je s finančnim poročilom PZS in vsebino poročil organov PZS za leto 2017 (vsebinska poročila bodo objavljena na spletni strani PZS, PD pa v tiskani obliki dobijo Letopis PZS 2017 s poudarki iz poročil). Predstavljeno je bilo poročilo Nadzornega odbora PZS, ki je na poslovanje preteklega leta podal pozitivno oceno. UO PZS je potrdil tudi okvirni finančni in vsebinski program dela za leto 2019 ter predlaga skupščini, da ju potrdi. V okviru priprav na skupščino sta bili podani tudi poročilo volilne komisije PZS in poročilo o selitvi poslovnih prostorov.

Podana je bila informacija o projektu izgradnje nove planinske koče na Korošici, predsednik PD Celje-Matica Mirko Doberšek je predstavil dosedanje delo gradbenega odbora po požaru. Po razpravi se je UO odločil podati skupščini predlog, da se članarina PZS leta 2019 za vse kategorije članstva (razen P + O) poveča za namenski prispevek v višini 1 €, sredstva bodo namenjena za gradnjo novega Kocbekovega doma na Korošici.

20_seja_uo_pzs_clani_foto_manca_cujez
20. seja UO PZS v znamenju priprav na aprilsko skupščino (foto Manca Čujež)

UO je podal soglasje k novi zelo zahtevni planinski poti PD Vipava z nazivom Tura Direkt ter da se kontrolno točko Slovenske planinske poti iz Koče na Klopnem vrhu, ki v prihodnje ne bo več planinska koča, prestavi na Klopni vrh.

Upravni odbor PZS je dal soglasje k izvolitvi Valentina Rezarja (PD Radovljica) za načelnika Gospodarske komisije PZS in za člane IO GK PZS: Janko Arh (PD Bohinjska Bistrica), Miran Černe (PD Nova Gorica), Drago Dretnik (PD Mežica), Anton Klinc (PD Oplotnica), Marjan Kozmus (PD Laško), Aleš Požar (PD Postojna), Roman Resnik (PD Kamnik) in Ivan Rupnik (PD Cerkno), ki so bili izvoljeni na zboru gospodarjev 3. februarja 2018.

Člani UO so prav tako potrdili novo sestavo IO Komisije za varstvo gorske narave PZS: predsednik Marijan Denša (PD Nazarje) in člani Janez Bizjak (PD Dovje Mojstrana), Sabina Francek Ivović (OPD Koper), Danijela Jakomini (PD Skalca Hoče Slivnica), Ana Kreft (PD Vrhnika), Olga Kržan (PD Brežice), Kristina Veber (PD Kamnik) in Franka Zega (PD Nova Gorica), ki so bili izvoljeni na zboru odsekov za varstvo gorske narave 10. marca 2018.

20_seja_uo_pzs_predsedstvo_foto_manca_cujez
Zadnja seja UO PZS v mandatnem obdobju 2014-2018 pod vodstvom predsednika Bojana Rotovnika in njegove ekipe: podpredsednikov Romana Ponebška, Mira Eržena in Toneta Jesenka ter generalnega sekretarja Mateja Planka (foto Manca Čujež)

V nadaljevanju je bilo podano poročilo delovne skupine za analiziranje predlogov alternativnih virov financiranja društvene dejavnosti, del vsebin bo predstavljen na posebni delavnici pred skupščino. Predstavljene so bile aktivnosti delovne skupine Planinstvo za invalide, analiza izvajanja in učinkovitosti Zakona o planinskih poteh in izčrpne informacije o obisku 130 planinskih koč v letih 2012–2017.

UO je sprejel sklepe o izbrisu petih neaktivnih planinskih društev iz članstva PZS, in sicer društev, ki v letu 2017 niso izkazala članstva: PD Brkini, PD Kres in PD Prevorje, ter društev, ki sta se odločili za prenehanje delovanja: Rekreacijsko PD Dolga pot Dravograd in PD Mariborski tisk Maribor. Pod točko razno je bilo podano soglasje k pravilniku MDO PD Notranjske, s strani članov pa je bilo podanih nekaj zanimivih informacij.

Za konec se je predsednik PZS Bojan Rotovnik zahvalil članom UO PZS za plodovito sodelovanje v preteklih štirih oz. osmih letih ter vse povabil na redno in volilno skupščino, ki bo 21. aprila v Šoštanju.

Manca Čujež
24.04.2024