petek, 30. marec 2018 ob 18:00

Skupščina Planinske zveze Slovenije 2018

V skladu z 28. in 43. členom Statuta Planinske zveze Slovenije in v skladu s sklepi 20. seje Upravnega odbora PZS sklicujem Skupščino Planinske zveze Slovenije, ki bo v soboto, 21. aprila 2018, ob 11. uri, v Kulturnem domu Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 3, Šoštanj.
PZS_grb_mmali

V skladu z 28. in 43. členom Statuta Planinske zveze Slovenije in v skladu s sklepi 20. seje Upravnega odbora PZS

sklicujem

SKUPŠČINO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,

ki bo v soboto, 21. aprila 2018, ob 11. uri, v Kulturnem domu Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 3, Šoštanj.

 

Predlog dnevnega reda Skupščine PZS:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika Skupščine PZS 
 2. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2017
 3. Poročilo o selitvi prostorov PZS 
 4. Poročilo Nadzornega odbora PZS za leto 2017
 5. Razprava in potrditev poročil PZS za leto 2017
 6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta PZS
 7. Volitve za organe PZS za mandatno obdobje 2018-2022
 8. Informacije o zavarovanju ter pravnih nasvetih za zastopnike društev
 9. Analiza izvajanja Zakona o planinskih poteh
 10. Razglasitev rezultatov volitev
 11. Programske smernice PZS za mandatno obdobje 2018-2022
 12. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2019
 13. Projekt postavitve nove planinske koče na Korošici
 14. Razno

Skladno s 7. členom Poslovnika o delu Skupščine Planinske zveze Slovenije, na objavljen poziv v predvidenem roku ni prispel noben dodaten predlog za obravnavo na skupščini.
Pred skupščino bo z začetkom ob 9:00 potekala delavnica: Viri financiranja društvene dejavnosti. Na delavnici bodo predstavljeni praktični primeri dobre prakse s tega področja, izvedena pa bo tudi kratka predstavitev analize finančnih učinkov planinstva.

Kulturni program pred začetkom skupščine bo organiziralo Planinsko društvo Šoštanj. V predprostoru dvorane bo na ogled razstava fotografij in dejavnosti PD Šoštanj.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo za informativne prijave na info@pzs.si do srede, 18. 4. 2018.

 

Predsednik Planinske zveze Slovenije
Bojan Rotovnik


GRADIVO:
PDF Sklic in skupščinsko gradivo
PDF Vsebinsko poročilo PZS za leto 2017


KAKO DO KULTURNEGA DOMA ŠOŠTANJ?

Najobičajnejša smer prihoda v Šoštanj je iz smeri Velenja. Ne glede na smer prihoda v Šoštanj vam je glavna izhodiščna točka do parkirišča šestkrako krožišče tik ob Termoelektrarni Šoštanj in ob bencinskim servisom Petrol. Krožišče zapustite v smeri Topolšice in takoj za krožiščem prečkate reko Pako. Na levi strani je trgovina TUŠ, na desni železniška postaja Šoštanj in po 250 m pred avtobusno postajo zavijete levo in ste že pred Kulturnim domom Šoštanj, kjer vas bodo člani PD Šoštanj usmerjali na prosta parkirišča. Udeležence skupščine prosimo, da za parkiranje uporabljajo javna parkirišča, ki so označena na spodnji sliki in jih je v okolici Kulturnega doma Šoštanj dovolj. Pred trgovino TUŠ prosimo, da ne parkirate.

pzs_skupscina_prihod_navodilo_2018

22.04.2024