ponedeljek, 7. maj 2018 ob 17:00

Poziv društvom in komisijam PZS, da predlagajo člane za odbore PZS

Predsedstvo Planinske zveze Slovenije poziva društva in klube, člane PZS, in komisije PZS, da do 21. maja 2018 posredujejo predloge za člane več komisij in odborov PZS.
Društva in klubi, člani PZS, ter komisije PZS, lahko do 21. maja 2018 posredujejo predloge za člane naslednjih odborov za mandatno obdobje 2018-2022:
 • za Odbor za usposabljanje in preventivo PZS,
 • za Odbor za članstvo PZS,
 • za Odbor za pravne zadeve PZS,
 • za Odbor za založništvo in informiranje PZS
 • Odbor planinstvo za invalide/OPP in
 • za člane Raziskovalne skupine PZS.

Delovna področja odborov in Raziskovalne skupine PZS:
 • Odbor za usposabljanje in preventivo PZS je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva in preventive ter varnosti v gorah.
 • Odbor za članstvo PZS je strokovno telo, ki skrbi za promocijo in pravice članstva ter njihovo uveljavljanje, razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju članstva, prostovoljnega dela, usposabljanja za organizacijsko delo v planinski organizaciji in priznanj.
 • Odbor za pravne zadeve PZS je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge pri pripravi pravnih aktov in se opredeljuje do vseh drugih zadev pravne narave, ki se nanašajo na društva, organe PZS in strokovno službo PZS.
 • Odbor za založništvo in informiranje PZS je strokovno telo, ki skrbi za razvojne, svetovalne in strokovne naloge na področju založništva in planinskih medijev ter usklajuje njihovo delo in programske zasnove.
 • Odbor planinstvo za invalide/OPP je strokovno telo, ki skrbi za razvoj, usposabljanje, inkluzijo, promocijo ter svetovalne in strokovne naloge na področju dela z invalidi in osebami s posebnimi potrebami (v nadaljevanju OPP).
 • Raziskovalna skupina PZS spodbuja in izvaja raziskovalne projekte ter spremlja znanstvene in strokovne probleme povezane s planinstvom, z delovanjem PZS, evidentira predloge raziskovalnih nalog in daje mnenje o rezultatih ki so nastali ob preučevanju določenih problemov. Spodbuja raziskovalce, da se načrtno lotijo tem, ki jih je RS PZS evidentirala kot aktualne za razvoj planinstva in planinske organizacije.

Poimenske predloge pošljite:
 • izključno po elektronski pošti na elektronski naslov info@pzs.si,
 • in sicer do sobote, 21. maja 2018.
 • V zadevi zapišite: »Predlogi za člane odborov PZS«.
 • V sporočilu navedite za kateri odbor PZS predlagate člane ter ob tem navedite ime in priimek predlaganih članov/-ic ter PD, iz katerega prihajajo skupaj s kratkim opisom izkušenj kandidata s področja dela odbora oz. raziskovalne skupine ter kratko predstavitev idej, ki bi jih želel realizirati v odboru oz. raziskovalni skupini.

Na podlagi prejeti prijav, bo v skladu s Statutom PZS predsednik PZS skupaj s predsedstvom opravil izbor kandidatov za člane in jih predlagal v imenovanje na seji Upravnega odbora PZS, ki bo predvidoma 31. maja 2018. Vodje odborov na predlog predsednika PZS izvolijo člani odborov.

Jože Rovan,
predsednik PZS
25.04.2024