petek, 18. maj 2018 ob 14:00

Razpis tečaja za varno delo z motorno žago

S Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo (SGLŠ) v Postojni smo dogovorjeni za tečaj za varno delo z motorno žago.
Predviden program tečaja:

 • 1 šolska ura:
  • delitve in vrste motornih žag po namenu uporabe, varnostni elementi na motorni žagi,
  • dnevni, tedenski, mesečni in letni pregledi motorne žage ter najpogostejši vzroki za napake na motornih žagah,
  • rokovanje z olji in gorivom;
 • 1 šolska ura:
  • vrste verig in brušenje verige s praktičnim prikazom;
 • 3 šolske ure
  • praktično delo v dveh skupinah,
  • tečajniki s seboj prinesejo motorne žage, se skupaj z učiteljema v dveh skupinah pogovorijo o napakah na njihovih žagah ter tečajniki 4 motorne žage tudi sami pripravijo za delo (očistijo in nabrusijo),
  • praktični del je namenjen tudi vprašanjem;
  • odmor in odhod na delovišče;
 • 3 ure
  • demonstracija podiranja drevesa, ki je tanjše od dolžine letve,
  • praktični prikaz z obrazložitvijo (podiranje drevesa, ki ima težišče naprej, vstran in nazaj),
  • praktični prikaz rezanja grmovja,
  • praktični prikaz podiranja zelo napetega drevesa.

Priporočeno je, da tečajniki s seboj prinesejo:
 • motorno žago (za kar pa ni obvezno, da bodo vse motorne žage udeleženci tečaja tudi pripravili za delo), 
 • pribor za vzdrževanje žage (kombinirani ključ in pile za brušenje verige) ter
 • gozdarsko čelado (v primeru, da jo imajo) v nasprotnem primeru jih nekaj priskrbi SGLŠ (predhodni dogovor). 
 • Primerno obutev za gibanje na področju praktičnega prikaza.


Tečaj je namenjen samo registriranim markacistom kategorij B in C. Tečajniki dobijo potrdilo o usposobljenosti za varno delo z motorno žago, ko so kriti stroški tečaja.


Z izvajalcem, SGLŠ Postojna, smo dogovorjeni za naslednji termin tečaja: sobota 9. junij 2018.

Tečaj bo na SGLŠ: Tržaška cesta 36, 6230 Postojna in se prične ob 8. uri. Zaključek tečaja bo predvidoma ob 15. uri in 30 min.

Za prijave udeležencev izpolnite priložen Excelov obrazec z zahtevanimi podatki in ga pošljite kot priponko samo po elektronski pošti na naslov poti@pzs.si. Komisija za planinske poti krije strošek tečaja udeležencem, malico in prevoz si udeleženci urejajo po svoje.

Število mest za posamezen tečaj je omejeno na 25, prednost bodo imele prej poslane prijave. Rok za prijave je do vključno 2. junija 2018.

 


Planinska zveza Slovenije,
Komisija za planinske poti,
Bogdan Seliger

XLS Prijavni obrazec

 

25.04.2024