četrtek, 28. junij 2018 ob 14:00

Odstranjevanje drevesne zarasti na Pohorju

Sečnja in spravilo drevja se bodo deloma vršila tudi na območju planinskih poti, zato bodo posamezni odseki v krajših časovnih obdobjih zaradi varnosti delavcev in obiskovalcev zaprti.
KDAJ: od 1. julija 2018, predvidoma do konca leta

KDO: Vodilni partner projekta je Zavod RS za varstvo narave, partnerji projekta so Podeželsko razvojno jedro Haloz, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Krajevna skupnost Dobovec in Društvo Gorjanske košenice.
Naročnik: Zavod RS za varstvo narave
Izvajalec: Lesoteka d.o.o.

KJE: Pohorske planje, območje Planinke (relacija Lovrenška jezera - Ribniška koča)

Karta_PlaninkaDeli ovršja Pohorja (območje Planinke), kjer bosta v projektu LIFE TO GRASSLANDS izvedena posek in spravilo drevja.

OPIS: Dela se bodo vršila na ovršju Pohorja na območju planj na območju Planinke (relacija Lovrenška jezera - Ribniška koča). Sečnja in spravilo drevja se bodo deloma vršila tudi na območju planinskih poti, zato bodo posamezni odseki v krajših časovnih obdobjih tudi zaprti zaradi varnosti pri delu. Projekt se izvaja s prispevkom LIFE, finančnega instrumenta Evropske skupnosti. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS.

KONTAKTI: Zavod RS za varstvo narave: Jurij Gulič, tel.: 02 333 13 74, Sebastjan Štruc, tel.: 02 292 72 94

logo

25.04.2024