petek, 17. avgust 2018 ob 08:00

Promocijski dan umirjanja prometa v Vratih 18. avgusta

Občina Kranjska Gora, lokalna skupnost in Javni zavod Triglavski narodni park vabijo na promocijski dan umirjanja prometa v dolini Vrata, ki bo v soboto, 18. avgusta 2018. Pri pobudi se pridružuje tudi Planinska zveza Slovenije, saj bomo tako planinci pokazali, da želimo svoj delež k ohranjanju narave in njenemu prijetnemu doživljanju prispevati tudi prihodnjim rodovom. V soboto bo po dolini Vrata organiziran brezplačen javni prevoz, zato vabljeni k obisku in doživetju doline brez osebnega avtomobila.
Prometna problematika alpskih dolin in prelazov ni pereča samo v Julijskih Alpah, pač pa v širšem alpskem prostoru. Hrup, prah, onesnaženost z delci in presežna nosilna zmogljivost okolja imajo negativen vpliv na naravo. Občina Kranjska Gora in Triglavski narodni park si skupaj s partnerji prizadevata trajnostno urediti promet v dolini Vrata. Interes tako naravovarstvenikov kot izvajalcev turistične in planinske dejavnosti in drugih deležnikov v prostoru je, da se v Vratih pritisk motornega prometa omili. Določeni predeli v Alpah so v tovrstni politiki obiskovanja primer odlične prakse, ki je običajno kljub začetnim nasprotovanjem in izzivom izredno dobro sprejeta, predvsem pa nujna.

Cilj promocijskega dneva Umirjanje prometa v dolini Vrata, ki bo 18. avgusta med 6. in 17. uro, je spodbuditi obiskovalce k prepoznavanju prednosti tovrstnih prometnih režimov in hkrati upravljavcem podati izredno pomembno izkušnjo za trajnostno ureditev prometa v dolini. Svoje vozilo lahko pustite na enem izmed brezplačnih parkirišč v Mojstrani in se v dolino Vrata odpravite peš, s kolesom ali z brezplačnim javnim prevozom.

promocijska publikacija z informacijami in zemljevidom (3,69 MB)

vrata_brezplacen_javni_prevoz
Ob promocijskem dnevu umirjanja prometa v dolini Vrata bo 18. avgusta organiziran brezplačen javni prevoz.

"Naraščajoči tokovi v turizmu so preplavili območje srednje in južne Evrope in med najbolj obleganimi območji so Alpe, kamor sodijo tudi slovenske gore. Medtem ko so se v osrednjih alpskih državah problema reševanja povečanega prometa v najbolj odmaknjene gorske predele lotili že pred več desetletji, smo v Sloveniji ob želji po povečanem turističnem obisku (in iztržku) z intenzivno promocijo, spodbujeno z ugodnimi gospodarskimi gibanji in varnostno situacijo v tem delu Evrope, nekako pozabili, da bo veliko število domačih in tujih motoriziranih obiskovalcev gorskega sveta povzročilo ne samo logistične, ampak tudi okoljevarstvene težave. V nedavno sprejeti Strategiji rasti trajnostnega turizma 2017-2021 so sicer nakazani ukrepi tudi za obvladovanje tega področja, a očitno je, da jih dogodki močno prehitevajo. Zato se posamezne lokalne skupnosti v sodelovanju s turističnimi in drugimi deležniki na področju gorskega turizma lotevajo reševanja problemov po svojih najboljših močeh," poudarja podpredsednik Planinske zveze Slovenije Miro Eržen in dodaja: "Planinska zveza Slovenije v svojih izhodiščih zagovarja prost dostop do gora vsem obiskovalcem, kar pa je treba razumeti v kontekstu, da to pomeni tudi spoštovanje ukrepov in aktivnosti, ki v največji možni meri zmanjšujejo negativne okoljske vplive povečanega obiska gora na občutljiv gorski ekosistem. Med gorskimi dolinami, ki so že več let najbolj obremenjene, so tiste, ki vodijo k vznožju Triglava - in med njimi je dolina Vrata izrazit primer, kjer neurejene razmere na področju obvladovanja prometa v poletnih mesecih zahtevajo ustrezen sistemski pristop pri razreševanju tega perečega problema. Zato se je Planinska zveza Slovenije aktivno vključila v pilotni projekt umirjanja prometa v to dolino, ki ga vodi Občina Kranjska Gora ob sodelovanju Triglavskega narodnega parka in pomoči lokalnih društev. Izvedba promocijskega dneva 18. avgusta 2018 bo torej priložnost, da vsi, ki v projektu sodelujemo, preverimo zasnovo projekta in pridobimo potrebne izkušnje za končno izvedbo projekta v naslednjih letih, kar naj bi obsegalo ustrezno ureditev ceste Mojstrana-Vrata, gradnjo ustreznih parkirišč v Mojstrani in njeni okolici ter vzpostavitev ustreznega prometnega režima vključno z javnim prometom. Zato želimo, da vsi obiskovalci doline Vrata in Triglava, ki bodo ta dan na poti tja, z razumevanjem in pozitivnim pristopom sprejmejo aktivnosti, ki bodo v soboto potekale z željo, da s konstruktivnimi pripombami in predlogi prispevajo k temu, da bodo končne rešitve še bolj kakovostne v zadovoljstvo vseh, ki se podajamo v ta prelepi del naše domovine, domačinom ter upravljavcem planinskih koč in poti. S tem bomo planinci pokazali, da želimo svoj delež k ohranjanju narave in njenemu prijetnemu doživljanju prispevati tudi prihodnjim rodovom."

Vabljeni k obisku in doživetju doline Vrata brez osebnega avtomobila!
25.04.2024