torek, 4. september 2018 ob 10:00

Poziv za zbiranje predlogov za tehnične delovne akcije na planinskih poteh

Komisija za planinske poti PZS objavlja poziv za zbiranje predlogov za tehnične delovne akcije na planinskih poteh v letu 2019.
Predmet poziva je zbiranje predlogov za popravilo in sofinanciranje obnove planinskih poti, kjer je potrebna strojna nadelava oz. obnova planinskih poti:
  • obnova zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti;
  • erozijska sanacija lahkih planinskih poti.

Na poziv se lahko prijavijo planinska društva (PD), ki so skrbniki za obnovo predlagane planinske poti. Na osnovi prejetih predlogov, bo Odbor za tehnična vprašanja KPP pripravil plan obnove planinskih poti v letu 2019, z izbranimi planinskimi društvi pa bodo v prihodnjem letu sklenjene pogodbe o obnovi poti.

Redno vzdrževanje planinskih poti ni predmet tega poziva.

Prijava mora biti poslana na priloženem obrazcu, na elektronski naslov poti@pzs.si do 25. septembra 2018.

Vodja Odbora za tehnična vprašanja,
Albin Žnidarčič
Načelnik Komisije za planinske poti,
Bogdan Seliger

Priloga:
DOC Vloga za predlog za popravilo in sanacijo planinskih poti

25.06.2019