petek, 4. januar 2019 ob 15:00

Izplačana sredstva za vzdrževanje planinskih poti

Planinskim društvom, skrbnikom planinskih poti, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter so oddala poročilo o vzdrževanju planinskih poti za leto 2018, smo skladno s finančnim načrtom razdelili okoli 20.000 € sredstev v obliki donacije.
Na podlagi čistopisa katastra planinskih poti, meril za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti ter sklepa predsedstva Planinske zveze Slovenije, je bilo 195 planinskim društvom, skrbnikom planinskih poti, ki so oddali poročilo o vzdrževanju planinskih poti za leto 2018 razdeljenih 20.000 €.

Društva, prejemniki sredstev, morajo imeti v svojih vrstah vsaj dva markacista in skupno vsaj 30 članov (zakonske določitve), oddati pa so morala tudi poročilo o vzdrževanju planinskih poti za leto 2018.

Sredstva so bila v obliki donacije razdeljena konec leta 2018. Prejemniki donacije so zavedeni v spodnji tabeli.

PDF Izplačana sredstva za vzdrževanje planinskih poti v letu 2018

kpp_pzs_vzdrzevanje_poti_izplacila_2018_tabela
25.04.2024