ponedeljek, 28. januar 2019 ob 09:00

Prva akcija tehnične skupine markacistov SMDO na poti na Okrešelj

Verjetno enako kot drugje, se je zadnja leta tudi pri savinjskih planinskih društvih starostna skupina markacistov »postarala«. Sedanji sistem vzgajanja markacistov po planinskih društvih ni najboljši, ker se tudi vodstva planinskih društev »starajo« in posledično potrebujejo mlajše aktivne člane za druge vodstvene zadolžitve.
»Starejši« kadri, ki še bi bili radi aktivni pa se umaknejo med markaciste z mislijo: »Markacije pa bom že znal risat.« Na ta način si je veliko društev pridobilo vsaj dva markacista z licenco, da zadostijo minimalnim kriterijem za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti s strani PZS. Vendar delo markacistov ni samo risanje markacij. To delo je samo sprostitev po napornem delu pri proti erozijskih zaščitah in obnovah vseh planinskih poti.

Zato se je pred leti Odbor za planinske poti savinjskih planinskih društev odločil, da se pomladi in prične s pripravami, da ponovno ustanovi tehnično skupino markacistov za obnove zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti in v nadaljevanju ustanovi še interventno skupino za pomoč planinskim društvom ob izvedbah večjih akcij pri obnovah planinskih poti katerih skrbniki so. S tem namenom, je bil na lanskem občnem zboru izvoljen nov vodja savinjskega odbora za planinske poti Marko Artič. Franc Šinko pa se je priključil odboru za tehnična vprašanja (OTV) pri PZS. Vse z namenom, da se vzgoji mlade aktivne kadre med savinjskimi markacisti za pomoč našim planinskim društvom pri delu na večjih akcija na njihovih planinskih poteh. Predhodni vodja odbora za planinske poti Ivan Šalamon pa sem postal njun pomočnik. Ob tej priložnosti se Marku Artič in Francu Šinko zahvaljujem, da sta prevzela nove zadolžitve.

kpp_pzs_delovne_akcije_okreselj_2018_foto_arhiv_smdo__3_

Od savinjskih planinskih društev sta samo dva društva skrbnika večjega števila registriranih zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti. To sta planinski društvi Celje Matica in Solčava. Na osnovi predhodne prijave na Komisijo za planinske poti sta bili letos odobreni dve akciji v izvedi tehnične skupna markacistov Savinjskega meddruštvenega odbora (SMDO). Prva akcija, katero je izvedla tehnična skupina markacistov SMDO se je odvijala v mesecu juliju pri obnovi odseka zahtevne planinske poti od slapa Rinka do izvira Savinje na planinski poti Logarska dolina - Slap Rinka - Okrešelj. Skupaj je tehnična skupina savinjskih markacistov delala pet dni ob pomoči markacistov Planinskega društva Celje Matica s pomočjo donacij za materialne stroške s strani Komisije za planinske poti PZS, Zavarovalnice Triglav In Planinskega društva Celje - Matica.

V sklopu pet dnevne akcije markacistov tehnične skupine savinjskih planinskih društev in celjskih markacistov se je dvignila in obnovila brv pod slapom Rinka, ki je bila pozimi poškodovana od snežnega plazu. Napele in dodatno pritrdile so se jeklenice po planinski poti nad slap Rinka. Popravila in fiksirala se je brv nad slapom Rinka, z zamenjavo jeklenic. Obnovili so se leseni lestvi in jeklenice ob njih nad slapom Rinka. Podaljšala se je jeklenica od lestev proti izviru Savinje. Obnovljene so bile stopnice in lesena ograja ob njih pred planinsko kočo na Okrešlju. Nameščene so bile tudi nove smerne table na lesene stebre. Markacisti Planinskega društva Celje Matica, skrbniki te planinske poti so po akciji še dodatno urejali pot tako, da je hoja po njej tudi za turiste prijetnejša.

Pri takšnih planinskih poteh, kot je ta iz Logarske doline na Okrešelj, se postavlja vprašanje, kje je v naravi in v »teoriji« je razmejitev med planinsko in turistično potjo. Ker omenjeno planinsko pot uporabljajo tudi tuji turisti, ki obiskujejo Logarsko dolino ali bivajo v bližnjih namestitvenih objektih ne poznajo in ne ločijo naših turističnih in planinskih poti niti našega jezika, prihaja do zapletov zaradi neprimerne obutve in preslabe fizične predpriprave. Na izhodiščih takšnih, oziroma podobnih poti, bi bilo dobro predpisati risane slikovne opozorilne table razumljive vsem obiskovalcem naših prelepih gora, na katerih bi bila narisana prekrižana turistična pot s prekrižano poletno obutvijo, in pod njo še obkljukana risba planinske poti po skalah z obkljukano sliko planinskega čevlja. Del takšnih opozorilnih tabel že obstaja, le »uporabljati« jih je potrebno. Samo nerazumljiv napis nekje na spletu ali na drogu ob poti, da je hoja po planinskih poteh na lastno odgovornost, skrbnika »nevarne« planinske poti ne razbremeni od odgovornosti pred poškodbo, če planinska pot ni pravilno označena! Ker pri nas takšne sodne prakse še ni, je pač tako kot je.

Naslednja težava za tuje in naše obiskovalce naših planinskih poti je tudi poimenovanja zahtevnosti planinskih poti, katere se razdeljene ene tudi na več odsekov. Na primer. Planinska pot Logarska dolina-Okrešelj se omenja kot lahka planinska pot, čeprav ima eden od odsekov zahtevnost zahtevne planinske poti. Pravilno bi morala biti omenjena planinska pot v opisih razdeljena na dve poti. Na »Lahka planinska pot Logarska dolina-slap Rinka« in na »Zahtevna planinska pot »Slap Rinka-Okrešelj.« Takšnih poti je po Sloveniji kar nekaj, zato se res ne čuditi obiskovalcu naših gora v poletni obutvi in s slabo kondicijsko predpripravo. Kot primer naj navedem, da je v času trajanja naše akcije, mlajša obiskovalka Okrešlja, ki je prišla iz Logarske doline, potrebovala pomoč gorskega reševalca zaradi vnetja mišic in slabosti verjetno ob misli, da se mora vrniti po isti poti nazaj v dolino.

kpp_pzs_delovne_akcije_okreselj_2018_foto_arhiv_smdo__4_

Zahvaljujem se v imenu tehnične skupine savinjskih markacistov oskrbniku Frischaufovega doma na Okrešlju Bošjanu Zajcu, njegovemu osebju, markacistom in vodstvu Planinskega društva Celje Matica, Komisiji za planinske poti PZS, vodji akcije Francu Šinkotu, članu OTV KPP PZS, planinskemu vodniku in predsedniku planinskega društva Grmada Celje, in vsem ostalim sodelujočim v akciji za pomoč pri izvedbi del. Celotna akcije je uspešno končana v predvidenem roku in je bila izvedena v celoti v načrtovanem obsegu brez posebnosti ali poškodb.

Planinski vodnik, markacist in
predsednik PD AT Podčetrtek,
Ivan Šalamon
25.04.2024