četrtek, 17. januar 2019 ob 14:30

Posvet Planinska infrastruktura - podpora razvoja turizma ali zgolj njegova pastorka?

Planinska zveza Slovenije v sodelovanju s Komisijo za koče in pota CAA ter partnerskimi organizacijami pripravlja mednarodni posvet z naslovom Planinska infrastruktura - podpora razvoja turizma ali zgolj njegova pastorka?, ki bo v četrtek, 31. januarja 2019, v Ljubljani, in sicer v sklopu sejma Alpe-Adria.
Slovenija doživlja izrazito pozitiven trend razvoja po skoraj vseh kazalnikih. Tudi v gorah opažamo povečano število obiskovalcev, ne le pohodnikov, povečuje se tudi delež gorskih kolesarjev. Tudi v sprejeti Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 20172021 so planinstvo, pohodništvo in ostale aktivne oblike doživljanja gora opredeljene kot ene izmed glavnih aktivnosti v alpskih destinacijah. V PZS pozdravljamo načrtovani nadaljnji razvoj te pomembne gospodarske panoge, a žal pri tem ugotavljamo, da planinske koče in poti kot temelj za izvajanje trajnostnih aktivnosti v gorah še vedno ostajajo v domeni prostovoljnega dela številnih planinskih društev oziroma njihovih članov. V takšnem stanju pa težko trdimo, da pristojni priznavajo planinske koče in poti kot del turistične infrastrukture, ki deluje in posluje v posebno oteženih pogojih.

S posvetom, ki ga skupaj organizirata Komisija za koče in pota CAA (Združenje planinskih organizacij alpskega loka) in Planinska zveze Slovenije, želimo opozoriti, da bo brez sistemske ureditve podpore vzdrževanju planinskih poti in koč prišlo do postopnega nižanja standarda urejenosti, predvsem pa, da se bodo v gorskem svetu povečali tudi ekološki problemi, to pa bo imelo negativne posledice tudi na razvoj turizma v nižinskih predelih. Poleg tega želimo opozoriti na hitro rastoči delež gorskih in drugih kolesarjev v sosednjih alpskih državah, kar bo imelo nedvomno vpliv na porast te vrste obiskovalcev v Sloveniji.

Smo na to pripravljeni ali bomo težave reševali stihijsko, tudi na planinskih poteh? Na vse navedeno bomo poskušali najti odgovore tudi s sodelovanjem gostov iz planinskih zvez Avstrije, Nemčije in Južne Tirolske. Predstavili nam bodo, kako je financiranje planinske infrastrukture urejeno v teh deželah oziroma kako načrtujejo usmerjanje razvojnega buma na področju gorskega kolesarjenja.

gk_pzs_konferenca_2019_posvet_gk_caa_vabilo_1
25.04.2024