četrtek, 21. februar 2019 ob 08:45

Razpis za zbiranja kandidatur za izvedbo Dneva slovenskih markacistov 2019

Idejo za Dan slovenskih markacistov (Tončkov dan) je dal pokojni dolgoletni načelnik KPP Tone Tomše. Namen tega dne pa je srečanje, druženje in skupno urejanje planinskih poti na dogovorjenem območju. Organizira se vsako leto na drugem območju na osnovi razpisa.
Dan slovenskih markacistov bo v soboto 6. julija 2019.

Na osnovi sklepa KPP zbiramo kandidature za izvedbo tega dne na elektronskem naslovu poti@pzs.si. Rok za oddajo kandidatur je 22. marec 2019.

Izmed prejetih kandidatur bo izbran najprimernejši kandidat, to je OPP oziroma posamezna društva, na katerih področju se bodo urejale planinske poti.

Izbran kandidat prevzame letošnjo organizacijo Dneva slovenskih markacistov na osnovi naslednjih izhodišč:

 • Dan slovenskih markacistov je namenjen druženju markacistov ob skupnem delu in se organizira kot samostojna prireditev, posvečena temu namenu. Izvaja se osnovno vzdrževanje na dogovorjenih planinskih poteh, to je čiščenje in označevanje poti.
 • Za vsa druga dela se je potrebno predhodno uskladiti s KPP.
 • Vodja OPP ali načelnik odseka v PD poskrbi, da se za organizacijo Dneva slovenskih markacistov določi posameznika oz. skupino ljudi, ki bodo vodili posamezno skupino markacistov.
 • Lokacija za izvedbo je na razumni (do 30 min) oddaljenosti od avtomobilov (izhodišča poti) oz. bo poskrbljeno za prevoz, vsi dodatni stroški parkirnin ali prevozov gredo na stroške PD.
 • Organizator mora poskrbeti za primeren prostor (koča, lokal, šotor ipd.) in hrano za vse udeležence skupne akcije, kar se dogovori skupno z IO KPP o ceni in vsebini.
 • 6 do 7 ur časa je na razpolago za dejavnost, se pravi dostop na delovišče, urejanje poti in povratek (zbor ob 8 h, razdelitev skupin, razvoz do izhodišč), najkasneje ob 16 h pa je topel obrok.
 • Udeležence je potrebno dan ali dva pred prihodom na akcijo razporediti v primerne skupine in po posameznih lokacijah, kjer se bodo odvijala dela. Pri razdelitvi sodeluje z organizatorjem strokovna služba, IO KPP, načelnik KPP in OM-PD, vodja OPP ali inštruktorji markacisti tega območja.
 • Organizator priskrbi za vsa potrebna dovoljenja (kot so npr. dovolilnice za TNP itd.)
 • V primeru postavljanja usmerjevalnih tabel mora organizator poskrbeti, da bodo planinska društva - skrbniki poti, katerih poti se bodo urejale, pravočasno priskrbela ves potreben material ter pridobila potrebna soglasja za postavitev.
 • Osnovni markacijski pribor, ki ga potrebujejo na akciji, udeleženci prinesejo s seboj (barvo, čopiče, škarje, ročna žagica...),
 • KPP objavi razpis, vabilo za udeležbo na skupni akciji in zbira prijave.
 • KPP bo pokrila stroške prehrane, prevoza (vsaj 3 udeleženci na avto) in zavarovanja prisotnim na akciji.
 • Za samo udeležbo na Dnevu slovenskih markacistov se bo zbiranje prijav zaključilo 3 dni pred izvedbo.

 

Načelnik KPP
Bogdan Seliger

25.04.2024