sreda, 6. marec 2019 ob 09:00

Srečanje markacistov MDO PD Dolenjske in Bele krajine

MDO PD Dolenjske in Bele Krajine združuje 10 planinskih društev z odseki za planinske poti: PD Semič, PD Metlika, PD Črnomelj, PD Kočevje, Pohodniško društvo Novo mesto, PD Trebnje, PD Polet Šentrupert, PD Šentjernej, PD Polom Kostanjevica in PD Krka Novo mesto.
V letu 2018 je bilo v teh planinskih društvih registriranih 81 markacistov, ki skrbijo skupno za 830 km planinskih poti na območju MDO PD Dolenjske in Bele krajine. Dela, ki jih markacisti opravljajo na planinskih poteh, so obsegala predvsem obnovo poškodovanih in risanje manjkajočih markacij, sekanje vej, košnja trave, pobiranje smeti ob poti, priprava odvodnjavanj, izdelava stopnic in varovalnih ograj ter odstranjevanje polomljenega drevja po naravnih ujmah.

Iz letnih poročil načelnikov markacistov iz posameznih društev je bilo razvidno, da so v letu 2018 skupno opravili 3.878 ur prostovoljnega dela. Markacisti MDO PD Dolenjske in Bele krajine imajo na leto dve skupni delovni akciji, kjer so markacisti enega društva organizatorji in gostitelji, markacisti drugih društev pa jim pomagajo. S takim načinom lažje obnavljamo zahtevnejše odseke poti, velik poudarek pa je tudi na medsebojnem druženju.

Srečanja markacistov so se udeležili tudi Jože Rovan, predsednik Planinske zveze Slovenije, ki je pohvali način dela in organiziranost naših markacistov. Predsednik MDO PD Dolenjske in Bele krajine Rudolf Skobe je pohvalil zgledno sodelovanje markacistov različnih društev, njihovo prepoznavnost ter vrsto presežkov naših markacistov v slovenskem prostoru, med drugim tudi to, da so tokrat prvič s strani PZS za namen planinskih poti prejeli skupno kar 2010,05 € sredstev. Prisotne so pozdravili tudi predsednik PD Semič Dušan Kukman, vodja Odbora za varstvo gorske narave pri MDO PD Dolenjske in Bele krajine Rozalija Skobe, direktorica CŠOD Irena Brajkovič ter predstavniki medijev.

Mladen Živković,
vodja Odbora za planinske poti MDO PD Dolenjske in Bele krajine

22.04.2024