ponedeljek, 1. april 2019 ob 09:00

Zbor markacistov 2019

22. marca 2019 je Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu gostil zbor Komisije za planinske poti PZS, na katerem so se zbrali načelniki markacijskih odsekov planinskih društev.
Pred zborom so  načelniki markacistov lahko prisluhnili načelniku KPP, Bogdanu Seligerju, ki je vodil delavnico namenjeno prav njim. Zbralo se je 69 delegatov, ki so zbor lahko pričeli z 51 % prisotnostjo. Po predvidenem dnevnem redu so potrdili poročilo o delu Komisije za planinske poti Planinske zveze Slovenije v letu 2018 in podrobni program dela za leto 2019. Zbrani delegati so bili seznanjeni tudi s predvidenim novim geografskim informacijskim sistemom, ki bo osnova za nadgradnjo z digitalnimi orodji za poročanje in delo markacistov.

S prisotnostjo na zboru je markaciste počastil tudi predsednik PZS, Jože Rovan, ki je markaciste seznanil s plani predsedstva vezanimi na njihovo delo in povedal veliko spodbudnega.
25.04.2024