sobota, 17. avgust 2019 ob 13:10

Poziv za zbiranje predlogov za tehnične delovne akcije na planinskih poteh v letu 2020

Predmet poziva je zbiranje predlogov za popravilo in sofinanciranje obnove planinskih poti, kjer je potrebna strojna nadelava oz. obnova zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poti.
Na poziv se lahko prijavijo planinska društva (PD), ki so skrbniki za obnovo predlagane planinske poti. S prijavo se PD zavezuje, da bo v sodelovanju z Odborom za tehnična vprašanja KPP v letu 2020 poskrbelo za obnovo predvidene poti in prispevalo predviden delež pri njeni obnovi.

Na osnovi prejetih predlogov, bo Odbor za tehnična vprašanja KPP pripravil plan obnove planinskih poti v letu 2020, z izbranimi planinskimi društvi pa bodo sklenjene pogodbe o obnovi poti. V primeru odpovedi pogodbe morebitne nastale stroške nosi skrbnik.


Redno vzdrževanje planinskih poti ni predmet tega poziva.

Prijava mora biti poslana na priloženem obrazcu na elektronski naslov poti@pzs.si najkasneje do 10. septembra 2019.

Igor Mlakar,
vodja Odbora za tehnična vprašanja
Bogdan Seliger,
načelnik Komisije za planinske poti PZS

Priloga:
DOC Prijavni obrazec

22.02.2024