sreda, 12. maj 2021 ob 07:30

POZIV k sodelovanju s tehnično skupino markacistov PZS

Bi želeli sodelovati s tehnično skupino markacistov PZS na delovnih akcijah v visokogorju? Čakamo, da se nam pridružite.
Delo na zahtevnih in zelo zahtevnih poteh je izziv, ki ga Planinska zveza Slovenije že vrsto let opravlja s pomočjo posebej usposobljene tehnične skupine. Pri svojem delu potrebujejo pomoč prostovoljcev z najrazličnejšim naborom znanj, še zlasti pa v svoje vrste želijo pritegniti čim več markacistov kategorije B, ki jih izzivi visokogorja veselijo.

Delo tehnične skupine zahteva:
  • ustrezno psihofizično pripravljenost,
  • sposobnost gibanja po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh,
  • delo z varovalno opremo
  • pripravljenost na dodatno usposabljanje in sledenje navodilom mentorja in vodje tehnične akcije

V letu 2021 ima tehnična skupina markacistov PZS v planu 14 akcij na zahtevnih in zelo zahtevnih poteh, ekipe pa še niso popolnjene, zato vas vabimo, da oddate prijavo. Prispele prijave, bodo vodje tehničnih akcij v okviru Odbora za tehnična vprašanja pregledali in se s posamezniki, ki ustrezajo potrebam akcije pogovorili o zahtevah akcije in pričakovanjih obeh strani.

Prijave pričakujemo na e-naslov: poti@pzs.si na ustreznem obrazcu iz priloge (spodaj).

Plan Tehničnih akcij v letu 2021
Št. ime poti Skrbnik Vodja akcije Predviden datum Predvideno št. dni Št. v skupini
1 Križ–Koroška Rinka PD Kranj Alojz Pirnat, Zdravko Bodlaj druga polovica julija    
2 Ledine–Križ PD Kranj Alojz Pirnat druga polovica julija    
3 Tominškova pot PD Ljubljana Matica Edvard Tomšič 23. 6.-27.6.2021    
5 Rjavina (Staničev dom–Rjavina­–Pekel) PD Javornik Koroška Bela Alojz Pirnat začetek julija 3 6
4 Čez Rž PD Javornik Koroška Bela Alojz Pirnat začetek julija    
6 Planika–Triglavska škrbina PD Gorje Boštjan Gortnar prva polovica avgusta    
7 Kredarica-Mali Triglav PD Ljubljana Matica Boštjan Gortnar prva polovica avgusta    
8 Sedlo Planja–Razor; Mlinarica PD Radovljica Jurij, Jože Videc začetek julija    
9 Zadnji Prisojnik–Prisojnik (Jubilejna), Grintovci S–Kajzlova Škrbina PD Pošte in Telekoma Ljubljana Jože Rovan 22.7.-25.7.2021 6 7
10 Cojzova koča–Bivak pod Grintavcem PD Kamnik Zdravko Bodlaj avgust    
11 Mali podi–Rinke PD Kamnik Zdravko Bodlaj avgust    
12 Mrzli dol–Mrzla gora PD Celje Matica Franc Šinko junij 2 7
13 Matkov kot–Škaf PD Solčava Franc Šinko junij 2 7
14 Prižnica–Pot na Presedlaj iz Kamniške Bistrice PD Domžale Alojz Pirnat sredina avgusta

Priloga:
DOC Prijavni obrazec
22.02.2024