četrtek, 30. september 2021 ob 12:30

Tominškova pot na Triglav obnovljena in odprta

Zaradi podora in poškodovanih varoval je bila pot več mesecev zaprta. Markacisti so poškodovane dele sanirali, zato je pot ponovno odprta in normalno prehodna. Poleg predanih prostovoljcev iz vrst markacistov gre posebna zahvala tudi družbi Slovenski državni gozdovi in Slovenski vojski.
Tominškova pot je ena najstarejših planinskih poti v Sloveniji in prva, ki je bila nadelana s pomočjo sredstev iz slovenskih virov in je zato postavljena na prav posebno mesto med slovenskimi planinskimi potmi. Na žalost sta pot močno načeli hudourniška voda in plaz, zato je bila kar lep čas zaprta. V svoje roke jo je vzela tehnična skupina osmih markacistov Planinske zveze Slovenije in poskrbela za prenovo njenih lesenih varoval. 

tominskova_pot_tehnicna_skupina_markacistov_pzs_foto_edvard_tomsic
Tehnična skupina markacistov PZS po obnovi Tominškove poti (foto Edvard Tomšič)

Poleg predanih prostovoljcev iz vrst markacistov gre posebna zahvala v prvi vrsti družbi Slovenski državni gozdovi, ki so omogočili les, ki je osnova nove podobe planinske poti v spodnjem delu. Hkrati pa gre zahvala tudi Slovenski vojski, ki je s pomočjo helikopterja pomagala les dostaviti do delovišča.

tominskova_pot_obnova_pzs_sidg
Obnovo Tominškove poti je omogočila družba Slovenski državni gozdovi (september 2021)

OBVESTILO UPORABNIKOM PLANINSKIH POTI: Uporabnikom planinskih poti priporočamo, da se na spletni strani stanje-poti.pzs.si, v bližnji planinski koči ali pri lokalnem planinskem društvu predhodno informirajo o dejanskem stanju planinskih poti. Če opazite poškodbe planinskih poti ali njihovo neustrezno urejenost (obledele markacije, zaraščenost ipd.), prosimo, da na naslov poskodbe.poti@pzs.si pošljete sporočilo, v katerem navedite, na kateri planinski poti ste opazili pomanjkljivost in pomanjkljivost opišite ter če je možno, dodajte tudi fotografijo.

OPOZORILO: Uporabniki uporabljajo planinske poti na lastno odgovornost. Uporabniki planinskih poti morajo pri uporabi planinskih poti ravnati samoodgovorno in odgovorno do drugih tako, da ne ogrožajo ali poškoduje sebe ali drugega. Uporabnik je dolžan planinsko pot uporabljati tako, da se po njej ter na in ob zemljišču, preko katerega poteka in na drugih nepremičninah ter favni in flori ob njej ne dela škoda. Prepovedano je omejevati dostop na planinske poti ter poškodovati, odstranjevati ali uničevati markacije, usmerjevalne table, skrinjice in varovalno opremo in druge oznake ali uporabljati neoznačene bližnjice.

22.02.2024