sreda, 20. december 2023 ob 07:30

1 % dohodnine za lepše planinske poti

Pri ohranjanju (gorske narave), razvijanju planinskih vrednot in pri vzdrževanju planinske infrastrukture lahko pomagate tudi VI. V dneh iztekajočega se leta, v dneh, ki jih uokvirjajo darovanja vseh vrst, ne pozabimo na planinstvo. Zakonodaja nam omogoča, da do 1 odstotka odmerjene dohodnine namenimo planinstvu! Zbrana sredstva bomo namenili vzdrževanju in obnovi planinskih poti!
Letos je slovenske hribe in gore obiskalo še veliko ljubiteljev (gorske) narave. Z množičnim obiskom smo pokazali, da so del nacionalne identitete in večni vir navdiha in sprostitve. Kar se pozna tudi na planinski infrastrukturi in številu posredovanj gorskih reševalcev.

__dohodnine_za_planinske_poti

 
Dobršen del časa in pozornosti posvečamo ozaveščanju. Neposredno s preventivnimi aktivnostmi in nagovarjanjem javnosti, posredno pa preko usposobljenih strokovnih kadrov, ki pod okriljem planinskih društev in klubov vzgajajo planince, plezalce, turne kolesarje in smučarje v lokalnem okolju.

Markacisti skrbijo za več kot 10.000 km planinskih poti. Zbrana sredstva iz dohodnine namenjamo vzdrževanju in obnovi planinskih poti!

Planinskim potem lahko tudi vi namenite do 1 % odmerjene dohodnine, kar za vas v nobenem primeru ne predstavlja dodatnega stroška. Sredstva so del plačane dohodnine, ki bo sicer širšemu nevladnemu sektorju.

STOPIMO_SKUPAJ_A5_PV11_2021_2

Kaj nudi planinstvo? 

Odprtost planinske organizacije do vseh ljubiteljev gora je razlog, da je planinska zveza in veliko planinskih društev pridobilo status organizacije, ki deluje v javnem interesu, zato s(m)o upravičenci do sredstev z naslova dohodnine.

Če želite svoj odstotek dohodnine nameniti planinstvu, to sporočite finančni upravi RS do 31. decembra. Tako bo vaša želja upoštevana že v naslednjem letu. Svojo odločitev sporočite na enega od naslednjih načinov:

__dohodnine_za_planinske_poti

Hvala vsem, ki boste odstotek svoje dohodnine namenili planinstvu!
25.07.2024