četrtek, 6. januar 2022 ob 11:35

Izplačana sredstva za vzdrževanje planinskih poti

Planinskim društvom, skrbnikom planinskih poti, ki izpolnjujejo zakonske pogoje ter so oddala poročilo o vzdrževanju planinskih poti za leto 2021, smo skladno s finančnim načrtom razdelili 20.000 € sredstev v obliki donacije.

Na podlagi čistopisa katastra planinskih poti, meril za sofinanciranje vzdrževanja planinskih poti ter sklepa predsedstva Planinske zveze Slovenije, je bilo 139 planinskim društvom, skrbnikom planinskih poti, ki so oddali poročilo o vzdrževanju planinskih poti za leto 2020 razdeljenih 20.000 €.

Društva, prejemniki sredstev, morajo imeti v svojih vrstah vsaj dva markacista in skupno vsaj 30 članov (zakonske določitve), oddati pa so morala tudi poročilo o vzdrževanju planinskih poti za leto 2021.

Sredstva so bila v obliki donacije razdeljena tik pred božičnimi prazniki. Prejemniki donacije so zavedeni v dokumentu v prilogi.

Priloga:
PDF Izplačana sredstva za vzdrževanje planinskih poti v letu 2021
22.02.2024