sreda, 11. januar 2023 ob 07:30

Plan usposabljanj za markaciste v letu 2023

Komisija za planinske poti izvaja usposabljanja markacistov, da ti pridobijo in vzdržujejo znanja za pravilno in kvalitetno izvajanje aktivnosti v povezavi s planinskimi potmi.

Člani in članice PZS se glede na zahtevnost del pri urejanju in vzdrževanju planinskih poti usposabljajo za markaciste kategorije A, B in C. Razpis zajema tečaje za markacista kategorije A, nadaljevalni tečaj za markacista kategorije B in obnovitvena usposabljanja.

1. TEČAJ ZA MARKACISTE KATEGORIJE A

Osnovno usposabljanje za markaciste je usposabljanje za markacista kategorije A. To usposabljanje mora opraviti vsak markacist.
Predvidena dela kategorije A zajemajo: pregled in markiranje planinskih poti, čiščenje poti z ročnim orodjem, vgradnja drogov za usmerjevalne table in montaža usmerjevalnih tabel, opremljanje vrhov z vpisno knjigo in zamenjava žigov. Tečaj obsega 30 šolskih ur.

Naziv »Markacist kategorije A« kandidat pridobi, ko uspešno opravi pisni in praktični preizkus znanja.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za markacista kategorije A:

  • starost najmanj 16 let,
  • članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS,
  • ustrezno zdravstveno stanje,
  • sposobnost gibanja na lahkih, zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh,
  • prijava preko sistema Naveza.


Kandidat mora biti 100 % prisoten na tečaju

Razpisani termini za tečaj kategorije A:

Izvajalec

Datum

Kraj usposabljanja

(KPP PZS si pridržuje pravico spremembe lokacije)

Opomba

KPP PZS

21. - 23. april 2023

Planinski dom na Boču

polno zasedeno

KPP PZS

12. - 14. maj 2023

Planinski dom na Gori Oljki

polno zasedeno

KPP PZS

26. - 28. maj 2023

Koča pri Jelenovem studencu

polno zasedeno

KPP PZS

29. september - 1. oktober 2023

Vrata

polno zasedeno


Odjava po roku navedenem v vabilu, ki ga prejmete po prijavi, ni mogoča. Predvideno število udeležencev je 25 na usposabljanje. Prednost imajo prej prijavljeni kandidati, razen v primeru, da skrbnik nima markacistov.


2. TEČAJ ZA MARKACISTE KATEGORIJE B

Po najmanj dveh letih aktivnega dela kot markacist kategorije A, se lahko ta odloči za nadaljnje usposabljanj za markacista kategorije B.
Kandidat mora obvladati osnovna znanja vzdrževanja poti iz programa A, pridobi pa znanja, potrebna za utrjevanje usekov, izdelavo opornih zidov in stopnic, izdelavo lesenih branikov in ograj, enostavnih mostičev in konstrukcij za odvodnjavanje. Tečaj vključuje tudi znanja za pripravo usmerjevalnih tabel in njihovo umeščanje v prostor.
Markacist kategorije B se usposobi za vodenje Odseka za planinske poti in vodenje skupine markacistov na delovnih akcijah v planinskem društvu ter se spozna z osnovami orientacije, uporabo GPS naprave in vremenoslovjem.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za markacista kategorije B:

  • registriran markacist A kategorije z najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
  • status aktivnega markacista
  • ustrezno zdravstveno stanje,
  • prijava preko sistema Naveza.

Kandidat mora biti 100 % prisoten na tečaju.

Kandidat mora imeti pred pričetkom tečaja opravljen tečaj za varno delo z motorno žago! V primeru, da ima kandidat že opravljen naveden tečaj, naj potrdilo priloži prijavnici. Za ostale bo organiziran skupni tečaj v Postojni*, na katerega se je potrebno prav tako prijaviti prek sistema Naveza.

Izvajalec

Datum

Kraj usposabljanja

(KPP PZS si pridržuje pravico spremembe lokacije)

Opomba

SGLŠ Postojna

20. maj 2023

SGLŠ Postojna

Prosto

KPP PZS

2. - 4. junij 2023

Koča v Grohotu pod Raduho

Prosto


Prednost imajo prej prijavljeni kandidati. Odjava po roku navedenem v vabilu, ki ga prejmete po prijavi, ni mogoča. Tečaj za markacista kategorije B poteka od petka popoldne do nedelje popoldne.


3. OBNOVITVENA USPOSABLJANJA

Markacisti vseh kategorij morajo vsakih 5 let opraviti obnovitveno usposabljanje za opravljanje strokovnega dela na področju planinskih poti. Markacist ne more podaljšati registracije, kljub oddanem poročilu o svojem delu v preteklem letu, brez opravljenega obnovitvenega usposabljanja. Za uspešno zaključeno obnovitveno usposabljanje se mora markacist na obnovitvenem usposabljanju v celoti udeležiti teoretičnega in praktičnega dela.

V letu 2020 so bila obnovitvena usposabljanja odpovedana zaradi Covid19 in so vse licence strokovnih kadrov, tudi markacistov, podaljšane za eno leto. Zato velja naslednje: markacisti, ki imajo na izkaznici veljavnost registracije do leta 2021 morajo opraviti obnovitveno usposabljanje v letu 2022, tisti z letom 2022 v letu 2023 in tako naprej do veljavnost 2024, ki morajo opraviti obnovitveno usposabljanje v letu 2025. Z letom 2026 pa se nadaljuje z normalnim 5 letnim ciklom.

V letošnjem letu bo 5 obnovitvenih usposabljanj:

Izvajalec

Datum

Kraj usposabljanja

(KPP PZS si pridržuje pravico spremembe lokacije)

 Opomba

KPP PZS

22. april 2023

Planinski dom pod Ježo

 

KPP PZS

20. maj 2023

Planinski dom na Mirni gori

 

KPP PZS

27. maj 2023

Planinski dom na Mrzlici

 Polno zasedeno

KPP PZS

26. avgust 2023

Planinski dom na Boču

 

KPP PZS

7. oktober 2023

Dom Pristava v Javorniškem Rovtu

 

Odjava po roku navedenem v vabilu, ki ga prejmete po prijavi, ni mogoča. KPP PZS si pridržuje pravico dodati ali ukiniti posamezni termin iz programa usposabljanj, glede na skupno število pravočasno prijavljenih markacistov. Prijavljeni bodo o tem pravočasno obveščeni.PRIJAVE

Prijava je mogoča zgolj preko sistema Naveza. Ostale prijave ne bodo upoštevane. Rok za prijave je 28. februar 2023 oz. do zapolnitve prosih mest.

Priloge:
PDF Navodila za izpolnjevanje prijave
DOC Izjava udeleženca, ki jo je potrebno priložiti v Navezo
DOC Izjava skrbnika mladoletne osebe

23.05.2024