sreda, 24. maj 2023 ob 10:00

Uspešno opravljen tečaj za markaciste kategorije A na Gori Oljki

Od 12. do 14. maja je na Gori Oljki potekal drugi letošnji tečaj za pridobitev naziva markacist PZS kategorije A. Tečaja se je udeležilo 21 tečajnikov.
Markacisti PZS smo glede na usposobljenost razvrščeni v tri kategorije, in sicer A, B ter najbolj izkušeni v kategorijo C. Kategorije so stopenjske, stalne in standardizirane. Za vsako kategorijo se je potrebno udeležiti tečaja za markaciste, katere vsako leto razpisuje Komisija za planinske poti PZS. Za prehod med posameznimi kategorijami se je potrebno udeležiti tečaja ter uspešno opraviti izpit.

1

V začetku maja je na Gori Oljki potekal drugi letošnji tečaj za pridobitev naziva markacist PZS kategorije A. Tečaja se je udeležilo 21 tečajnikov.
Kategorija A je začetna kategorija markacistov in zajema naslednja dela:

4

• pregled in markiranje planinskih poti,
• čiščenje poti z ročnim orodjem,
• montaža drogov z usmerjevalnimi tablami,
• opremljanje vrhov z vpisno knjigo in zamenjava žigov.

10

Tečaj je obsegal teoretični del, na katerem so inštruktorji predavali o temah organiziranosti markacistov s pripadajočimi zakonskimi akti, označevanju planinskih poti, postavitvi usmerjevalnih tabel, skrinjic ter žigov, varstvu in spoznavanju gorske narave ter urejanju planinskih poti.
Praktični del je temeljil na označevanju planinskih poti (umeščanje markacij ter smernih tabel na terenu), učenju risanja Knafelčevih markacij ter urejanju planinskih poti.

11

Na tečaju je bila tudi obvezna prva pomoč s praktičnim delom. Ne glede na deževen vikend se je speljal tako teoretični kot praktični del izobraževanja. V nedeljo je sledila priprava na test in nato pisanje testa.
Vsi tečajniki so izpit uspešno opravili, tako da smo pridobili 21 novih zagnanih markacistov.


13

Omeniti velja še izjemno gostoljubnost osebja planinskega doma na Gori Oljki, katero je ves vikend skrbelo, da smo se res počutili dobrodošli.
Po zaključku tečaja, kjer se poleg pridobljenega novega znanja s področja urejanja planinskih poti vedno tudi stkejo nova poznanstva ter prijateljstva, smo se zadovoljni razšli vsak na svojo stran naše domovine.

Pripravil Dejan Černilogar
22.02.2024