petek, 5. januar 2024 ob 06:30

Razpis usposabljanj za markaciste v letu 2024

Komisija za planinske poti PZS razpisu v letu 2024 7 obnovitvenih usposabljanj, 5 tečajev za markaciste kategorije A (osnovni tečaj), tečaj za markaciste kategorije B in tečaj za markaciste kategorije C. Vabljeni k udeležbi in k nadaljevanju hvalevrednega poslanstva skrbi za planinske poti.
1. TEČAJ ZA MARKACISTE KATEGORIJE A

Osnovno usposabljanje za markaciste je usposabljanje za markacista kategorije A. To usposabljanje mora opraviti vsak markacist.
Predvidena dela kategorije A zajemajo: pregled in markiranje planinskih poti, čiščenje poti z ročnim orodjem, vgradnja drogov za usmerjevalne table in montaža usmerjevalnih tabel, opremljanje vrhov z vpisno knjigo in zamenjava žigov. Tečaj obsega 30 šolskih ur.

Naziv »Markacist kategorije A« kandidat pridobi, ko uspešno opravi pisni in praktični preizkus znanja.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za markacista kategorije A:

 • starost najmanj 16 let,
 • članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS,
 • ustrezno zdravstveno stanje,
 • sposobnost gibanja na lahkih, zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh,
 • prijava preko sistema Naveza.

Kandidat mora biti 100 % prisoten na tečaju

Razpisani termini za tečaj kategorije A:

Izvajalec

Datum

Kraj usposabljanja

(KPP PZS si pridržuje pravico spremembe lokacije)

Opomba

KPP PZS

12.–14. april 2024

Šmohor

Vsa mesta zasedena

KPP PZS

10.–12. maj 2024

Resevna

Vsa mesta zasedena

KPP PZS

24.–26. maj 2024

Gora oljka

Vsa mesta zasedena

KPP PZS

16.–18. julij 2024

PUS Bavšica

Samo za MK

KPP PZS

6.–8. september 2024

Vrata

Vsa mesta zasedena

KPP PZS

20.–22. september 2024

Gora Oljka

 


Odjava po roku navedenem v vabilu, ki ga prejmete po prijavi, ni mogoča. Predvideno število udeležencev je 25 na usposabljanje. Prednost imajo prej prijavljeni kandidati, razen v primeru, da skrbnik nima markacistov.


2. TEČAJ ZA MARKACISTE KATEGORIJE B

Po najmanj dveh letih aktivnega dela kot markacist kategorije A, se lahko ta odloči za nadaljnje usposabljanj za markacista kategorije B.
Kandidat mora obvladati osnovna znanja vzdrževanja poti iz programa A, pridobi pa znanja, potrebna za utrjevanje usekov, izdelavo opornih zidov in stopnic, izdelavo lesenih branikov in ograj, enostavnih mostičev in konstrukcij za odvodnjavanje. Tečaj vključuje tudi znanja za pripravo usmerjevalnih tabel in njihovo umeščanje v prostor.
Markacist kategorije B se usposobi za vodenje Odseka za planinske poti in vodenje skupine markacistov na delovnih akcijah v planinskem društvu ter se spozna z osnovami orientacije, uporabo GPS naprave in vremenoslovjem.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za markacista kategorije B:

 • registriran markacist A kategorije z najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
 • status aktivnega markacista
 • ustrezno zdravstveno stanje,
 • prijava preko sistema Naveza.

Kandidat mora biti 100 % prisoten na tečaju.

Kandidat mora imeti pred pričetkom tečaja opravljen tečaj za varno delo z motorno žago! V primeru, da ima kandidat že opravljen naveden tečaj, naj potrdilo priloži prijavnici. Za ostale bo organiziran skupni tečaj v Postojni*, na katerega se je potrebno prav tako prijaviti prek sistema Naveza.

Izvajalec

Datum

Kraj usposabljanja

(KPP PZS si pridržuje pravico spremembe lokacije)

Opomba

SGLZŠ Postojna

25. maj 2024

SGLZŠ Postojna

Vsa mesta zasedena

KPP PZS

7. - 9. junij 2024

Koča v Grohotu pod Raduho

Vsa mesta zasedena

SGLZŠ Postojna

14. junij 2024

SGLZŠ Postojna

 

KPP PZS

13.-15. september 2024

Lisca

 


Prednost imajo prej prijavljeni kandidati. Odjava po roku navedenem v vabilu, ki ga prejmete po prijavi, ni mogoča. Tečaj za markacista kategorije B poteka od petka popoldne do nedelje popoldne.


3. TEČAJ ZA MARKACISTE KATEGORIJE C

Markacisti z opravljeno kategorijo B, ki imajo status registriranega markacista, so že vodili društvene akcije, so že sodelovali na akcijah tehnične ekipe vsaj 5 delovnih dni in so pridobili mnenje mentorja, ki je markacist inštruktor ali markacist C kategorije.

Kandidat mora osvojiti znanja o delu na zahtevnih in zelo zahtevnih planinskih poteh, kar vključuje organiziranje in vodenje najzahtevnejših delovnih akcij ter uporabo orodja in opreme za nadelavo in vzdrževanje najzahtevnejših planinskih poti. Kandidat mora tudi osvojiti znanja in pridobiti izkušnje za svetovanje planinskim društvom pri nadelavi in popravilu poti.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za markacista kategorije C:

 • registriran markacist B kategorije, ki je že vodil društvene akcije in sodeloval na akcijah tehnične ekipe vsaj 5 delovnih dni,
 • status aktivnega markacista,
 • mnenje mentorja, ki je markacist inštruktor ali markacist C kategorije,
 • ustrezno zdravstveno stanje,
 • prijava preko sistema Naveza.

Izvajalec

Datum

Kraj usposabljanja

(KPP PZS si pridržuje pravico spremembe lokacije)

Opomba

KPP PZS

21. in 28. maj ter po dogovoru s Policijo, ostalo pod vodstvom mentorjev na tehničnih akcijah

Prostori PZS (popoldan) ostalo na tehničnih akcijah

 


Obveznosti:
 • Kandidat mora biti 100 % prisoten na tečaju.
 • Uspešno opravljeno praktično delo na razpisanih akcijah KPP PZS.
 • Uspešno opravljen pisni preizkus znanja in obveznosti po predmetniku.

Po opravljenem usposabljanju C kategorije traja pripravništvo kandidata največ 2 leti


4. OBNOVITVENO USPOSABLJANJE

Markacisti vseh kategorij morajo vsakih 5 let opraviti obnovitveno usposabljanje za opravljanje strokovnega dela na področju planinskih poti. Markacist ne more podaljšati registracije, kljub oddanem poročilu o svojem delu v preteklem letu, brez opravljenega obnovitvenega usposabljanja. Za uspešno zaključeno obnovitveno usposabljanje se mora markacist na obnovitvenem usposabljanju v celoti udeležiti teoretičnega in praktičnega dela.

V letu 2020 so bila obnovitvena usposabljanja odpovedana zaradi Covid19 in so vse licence strokovnih kadrov, tudi markacistov, podaljšane za eno leto. Zato velja naslednje: markacisti, ki imajo na izkaznici veljavnost registracije do leta 2021 morajo opraviti obnovitveno usposabljanje v letu 2022, tisti z letom 2022 v letu 2023 in tako naprej do veljavnost 2024, ki morajo opraviti obnovitveno usposabljanje v letu 2025. Z letom 2026 pa se nadaljuje z normalnim 5 letnim ciklom.

V letošnjem letu bo 7 obnovitvenih usposabljanj:

Izvajalec

Datum

Kraj usposabljanja

(KPP PZS si pridržuje pravico spremembe lokacije)

 Opomba

KPP PZS

20. april 2024

Žavcarjev vrh

prosta mesta zasedena

KPP PZS

11. maj 2024

Lendavske gorice

prosta mesta zasedena

KPP PZS

18. maj 2024

Mrzlica

prosta mesta zasedena

KPP PZS

1. junij 2024 Ermanovec

prosta mesta zasedena

KPP PZS

24. avgust 2024 Poštarski dom pod Plešivecm, Uršlja gora

KPP PZS

7. september 2024 Resevna prosta mesta zasedena

KPP PZS

28. september 2024

Komenda

prosta mesta zasedena

Odjava  po roku navedenem v vabilu, ki ga prejmete po prijavi, ni mogoča. KPP PZS si pridržuje pravico dodati ali ukiniti posamezni termin iz programa usposabljanj, glede na skupno število pravočasno prijavljenih markacistov. Prijavljeni bodo o tem pravočasno obveščeni.
PRIJAVE

Prijava je mogoča zgolj preko sistema Naveza. Ostale prijave ne bodo upoštevane. Rok za prijave je 29. februar 2024 oz. do zapolnitve prosih mest.

Tečaji in obnovitvena usposabljanja markacistov so brezplačni. V primeru neupravičenega neprihoda kandidata na usposabljanje oz. odjave po roku navedenem v vabilu s podrobnostmi (prejmete prijavljeni približno dva tedna pred usposabljanjem), bo društvo prejelo račun za nastale stroške.

Priloge:
PDF Navodila za izpolnjevanje prijave
DOC Izjava udeleženca, ki jo je potrebno priložiti v Navezo
DOC Izjava skrbnika mladoletne osebe

Izvedbo programa usposabljanja in preizkusa usposobljenosti za markaciste financira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.
23.05.2024