sreda, 7. februar 2024 ob 07:30

Sofinanciranje vzdrževanja in označevanja planinskih poti 2023 – zaključno poročilo

Planinska društva skrbniki planinskih poti so bila v letu 2023 upravičena do povračila dela stroškov za vzdrževanje in označevanje planinskih poti v sorazmernem deležu glede na pogodbo podpisano z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport.

V letu 2023 je zahtevke za povračilo stroškov oddalo 123 planinskih društev skrbnikov planinskih poti. Skupaj so uveljavljali za 229.591,80 € stroškov, ki so jih v okviru prostovoljnega dela imeli z vzdrževanjem in označevanjem planinskih poti. Poleg povračila stroškov društvom, so se sredstva ministrstva namenila za tehnično skupino, ki dela na najzahtevnejših poteh v gorah, za usposabljanje markacistov in vzdrževanje katastra planinskih poti.

Tudi v letu 2024 bodo planinska društva skrbniki planinskih poti lahko uveljavljanju povračilo stroškov z naslova skrbniške pogodbe. Sredstav bo prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, razpis pa je že objavljen na Društvenem portalu PZS.

Priloga:
PDF Pregled izplačanih sredstev skrbnikom planinskih poti 2023

23.05.2024