torek, 13. februar 2024 ob 10:00

Povabilo k sodelovanju v interventnih skupinah markacistov

Z organizacijo interventnih skupin se zasleduje cilj hitre odzivnosti pri urejanju posameznih poti, boljša urejenost in označenost poti ter pomoč na območjih, kjer skrbniki planinskih poti zaradi različnih razlogov ne zmorejo ustrezno vzdrževati planinskih poti.

Namen skupin markacistov je sodelovanje na delovnih akcijah in urejanje poti v primerih:
  • Izredne situacije na planinskih poteh, kjer društvo ne odreagira pravočasno
  • Urejanje poti v skrbništvu PZS
  • Sodelovanje pri delovnih akcijah

Področje dela ne zajema dela na zahtevnih in zelo zahtevnih poteh, razen obnove markacij, čiščenja in obrezovanja podrastja.
Z organizacijo interventnih skupin se zasleduje cilj hitre odzivnosti pri urejanju posameznih poti, boljša urejenost in označenost poti ter pomoč na območjih, kjer skrbniki planinskih poti zaradi različnih razlogov ne zmorejo ustrezno vzdrževati planinskih poti.

Delo interventne skupine je organizirano kolektivno. Spodbuja se oblikovanje skupin znotraj MDO, ki lahko potem delujejo na svojem področju in po potrebi zajamejo tudi širše področje.

Po zbranih prijavah zainteresiranih markacistov, bo izveden sestanek, kjer bo dogovorjen predviden letni program dela in koordinacija.

V okviru dela markacistov v interventni skupini, imajo markacisti povrnjene stroške prevoza in dnevnic.

Zainteresirani markacisti prijavo za sodelovanje v interventni skupini podajo preko spletnega obrazca najkasneje do nedelje, 31. marca 2024.
23.05.2024