četrtek, 15. februar 2024 ob 21:00

Zbor markacistov 2024 | sklic

Komisija za planinske poti Planinske zveze Slovenije na podlagi 23. člena Pravilnika Komisije za planinske poti sklicuje redni zbor markacistov.

REDNI ZBOR MARKACISTOV

ki bo v petek, 15. 3. 2024, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (Plava dvorana) s pričetkom ob 17.30 uri. Registracija udeležencev bo možna od 17. ure dalje.

* Gradivo bo objavljena naknadno.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  • Določitev organov zbora
  • Poročilo o delu KPP v letu 2023 in predstavitev financiranja MGTŠ
  • Razprava o poročilu
  • Plan dejavnosti za leto 2024 in okvirni plan dejavnosti za leto 2025
  • Razprava o planih
  • Pravilnik KPP
  • Knafelčeve diplome
  • Razno

 

Zbor markacistov sestavljajo: načelniki odsekov za planinske poti, vodje OPP ali njihovi namestniki ter načelnik in člani Izvršnega odbora Komisije za planinske poti.

Glasovalno pravico imajo samo prisotni načelniki oziroma namesto njih pooblaščeni delegati odsekov za planinske poti PD. (31. člen Pravilnika Komisije za planinske poti).

Gradivo:
PDF Poslovnik zbora markacistov
PDF Pooblastilo delegatu zbora markacistov
PDF Poročilo o delu v letu 2023
PDF Finančno poročilo za leto 2023
PDF Program dela KPP 2024
PDF Okvirni načrt dela za leto 2025
PDF Predlog novega previlnika KPP PZS

23.05.2024