ponedeljek, 20. julij 2009 ob 00:00

Usposabljanje za varno delo z motorno žago

Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju s Komisijo za planinska poti Planinske zveze Slovenije pripravil prvo strokovno usposabljanje za varno delo z motorno žago. Tečaj je potekal v soboto 11. julija 2009. Delo markacistov zahteva, da odstranjujejo podrto drevje, vejevjes planinskih poti, kar je posledica ledolomov, vetra,... Motorna žaga je tudi osnovni pripomoček pri nameščanju lesenih ograd in stopnic na planinske poti. Markacisti, ki opravljajo dela z motorno žago morajo imeti narejen izpit za delo z motorno žago, ker s tem pridobijo znanje o pravilni in varni uporabi motorne žage. Tečaja se je udeležilo 16 markacistov. Vsi udeleženci so uspešno prestali tako praktični kot teoretični del preizkusa. Teoretični del je potekal v lovsko-naravovarstvenem domu na Zgornjem Jezerskem. Lovska družina Jezersko je prostore v uporabo dala brezplačno, saj se tudi lovci velikokrat poslužujejo planinskih poti za katere skrbe markacisti PZS. Območna enota Zavoda za gozdove Jezersko pa je pripravila poligon za demonstracije in preizkus znanja za uporabo motorne žage.
21.06.2024