petek, 2. april 2010 ob 00:00

Spremembe datumov usposabljanj Komisije za planinske poti

Komisija za planinske poti obvešča, da je prišlo do spremembe datumov usposabljanj in sicer:

Licenčno usposabljanje v Slovenski Bistrici planirano za 17. april se prestavi na 22. maj 2010. Vzrok prestavitve je da dne,17. aprila poteka vseslovenska akcija »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« in je precej prijavljenih ter večina inštruktorjev angažirano pri tej akciji. Drugi vzrok pa je, da so v Bistriškem jarku, kjer naj bi  potekal praktični del usposabljanja še zimske razmere in ne bo možno izvesti vseh planiranih del. Vsi prijavljeni bodo o spremembi datuma obveščeni tudi na domače naslove.


Za licenčno usposabljanje, ki je bilo planirano za 10. julij 2010 v Kovinarski koči v Krmi je prispela samo 1. prijava. Zato bo Komisija za planinske poti namesto tega usposabljanja  organizirala licenčno izpopolnjevanje v planinskem domu na Mrzlici in sicer v nedeljo dne 9. maja 2010.  Število prijavljenih je trenutno 23 tako, da je možna le še kakšna dodatna posamezna prijava.


Načelnik Komisije za planinske poti

Tone Tomše

21.06.2024