torek, 19. november 2013 ob 00:00

Oddaja poročil PD za planinske poti in markacistov PZS za 2013

Komisija za planinske poti PZS vas obvešča o rokih za oddalo poročil o delu planinskih društev na planinskih poteh, poročil za registracijo markacistov in poročil pripravnikov markacistov. Objavljamo tudi vse potrebne obrazce.
ODDAJA letnih POROČIL O DELU PLANINSKIH DRUŠTEV NA PLANINSKIH POTEH
Skladno s prvim odstavkom 18. člena Zakona o planinskih poteh (ZPlanP) morajo planinska društva poslati potrjena poročila o delu društva na planinskih poteh na predpisanem obrazcu (obr_POROČILO O DELU NA PLANINSKIH POTEH_V1.3) najpozneje do 1. 12. 2013.

ODDAJA POROČIL ZA REGISTRACIJO MARKACISTOV
Na osnovi Zakona o planinskih poteh, pravilnika o delu Komisije za planinske poti, zaradi zahtev podaljšanja registracije in s tem povezanim zavarovanjem strokovnih kadrov PZS, kot tudi zaradi spremljanja dejavnosti markacistov, načrtovanja del na poteh, ter posodabljanja podatkovnih baz, mora vsak markacist enkrat letno, ob začetku leta, poslati poročilo o svojem delu v minulem letu.
Aktivni markacisti pošljejo izkaznice skupaj s poročilom o delu, ki ga potrdi društvo, katerega član je markacist najpozneje do 31. 1. 2014.  Poročilo oddajo na predpisanem obrazcu: obr_KPP_POR_1.

ODDAJA POROČIL PRIPRAVNIKOV MARKACISTOV
Pripravniki Markacisti  pošiljajo poročila na obrazcu (OBRAZEC ZA LETNO POROČILO PRIPRAVNIKA) katerega potrdi načelnik odseka v planinskem društvu katerega član je pripravnik.

Rok za oddajo je 31. 1. 2014.

Vsa poročila se pošljejo na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p. p. 214, 1001 Ljubljana.

KPP PZS preveri poročila in na osnovi sprejemljivosti poročil, ter izpolnjevanja zahtev v zvezi z licenčnimi izpopolnjevanji, potrdi izkaznice ter sestavi seznam registriranih markacistov za tekoče leto, ki je osnova za zavarovanje.

Seznam registriranih markacistov se objavi v Obvestilih PZS in na spletnih straneh KPP.

Lep planinski pozdrav!
                                                                                                
Strokovni sodelavec KPP PZS:                                                            Načelnik KPP PZS:
Klemen Petek l.r.                                                                                Igor Mlakar l.r.

Priloge:
DOC obrazec obr_KPP_POR_1 (172,50 KB)
DOC OBRAZEC ZA LETNO POROČILO PRIPRAVNIKA (28 KB)
DOC obr_POROČILO O DELU NA PLANINSKIH POTEH_V1.3 (130,50 KB)
23.05.2024