sobota, 23. november 2013 ob 00:00

Generalna skupščina Evropske popotniške zveze ERA 2013

Na severovzhodu Srbije, v mestu Vršac, je potekala 44. generalna skupščina Evropske popotniške zveze ERA. Prvi dan so potekala zasedanja obeh komisij, kjer ima PZS oziroma KEUPS stalni sedež v Komisiji za poti.
Komisija je obravnavala poročila o delovanju v preteklem letu, člani smo se seznanili z aktivnostmi na področju nove evropske pešpoti E12, nadalje je tekla razprava o novih odsekih E pešpoti v vzhodni in jugovzhodni Evropi, ki zadeva tudi Slovenijo. Gre za nadaljevanje evropske pešpoti E6 iz Slovenije na Hrvaško. 

V soboto, 12. oktobra je potekala generalna skupščina ERA. Uvodoma so podali poročila predsednica Lis Nielsen in oba predsednika komisij. Sledilo je finančno poročilo ERA, poročilo nadzornega organa ter poročilo sklada. Delegati so po razpravi vsa poročila soglasno potrdili. Tudi letos je generalna skupščina ERA sprejela v organizacijo nove članice. To so postale Planinske zveze Hrvaške, Makedonije in Ukrajine. S tem sprejemom treh novih organizacij in posledično treh novih držav, je v ERA vključenih že več kot 90 % vseh evropskih držav. Sledil je sprejem sprememb statuta ter predstavitev prihodnjih organizatorjev generalne skupščine ERA. Najprej se je predstavila nemška popotniška zveza (Deutsche Wanderwerband) s krajem Schönneck, kjer bo prihodnje leto zasedanje 45. generalne skupščine ERA.

Uroš Vidovič,
predstavnik PZS in KEUPS v ERA

ERA_Srbija2_10_2013foto_Uros_Vidovic_m
Foto Uroš Vidovič
23.05.2024