nedelja, 3. marec 2024
POIŠČI

Dan slovenskih markacistov
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

četrtek, 17. januar 2019 ob 00:00, ogledov: 3768

Pričela se je celovita obnova zelo zahtevne planinske poti skozi Turski žleb z novim izhodom

Planinsko društvo Celje - Matica | 
Objavil(a): Matej Ogorevc
Druga pet dnevna akcija tehnične skupine savinjskih markacistov, v novi sestavi, je potekala na obnovi odseka zahtevne planinske poti skozi Turski žleb jeseni leta 2018.
Verjetno ni planinca, ki ne pozna zelo zahtevne planinske poti skozi Turski žleb. Čeprav je Turski žleb za primerno usposobljene in opremljene obiskovalce prehoden skoraj vedno, razen v času nevarnosti plazov in poledenitev je tudi zanje hoja po njem polna adrenalinskega naboja. Planinci ga uporabljamo največ v poletni planinski sezoni za prehode v visokogorje Kamniško savinjskih Alp ali za sestope iz njih, ko iz ozke severno orientirane soteske, ki se zasenčena spušča v ostenje Okrešlja, skopnita sneg in led. Prehodnost zelo zahtevne planinske poti skozi Turski žleb vsaj našim planincem napove tudi visokogorsko planinsko sezono.

Sedanjo smer zelo zahtevne planinske poti skozi Turski žleb so po končani drugi svetovni vojni »nadelali« markacisti Planinskega društva Celje Matica. Zelo zahtevno planinsko pot skozi ozko sotesko so speljali po vzhodni steni Male Rinke od 10 do 50m nad meliščem dna soteske, ki jo poleg vzhodne stene Male Rinke utesnjuje zahodna stena Turske gore. Iz višine 1392 m na Okrešlju se lahka planinska pot po melišču v ključ povzpne med Menihom in Štajersko Rinko v podnožje Turskega Žleba, kjer se nadaljuje zahtevna planinska pot na vzhodno steno Male Rinke in vodi navzgor do razširitve soteske. Od tam se je nezavarovana zelo zahtevna planinska pot nadaljevala po melišču pod vrh 2114 m visokega sedla med Tursko goro in Malo Rinko z izhodom na Male pode ali na bližnje planinske vrhove.

kpp_pzs_delovne_akcije_turski_zleb_2018_foto_arhiv_smdo__2_

Ker je od zadnje večje obnove poteklo skoraj 20 let, so bili klini in jeklenice v zelo slabem stanju. Vremenske ujme, plazovi in padajoče kamenje so pot uničili do te mere, da je bila potrebna celovite obnove. S tem namenom je Planinsko društvo Celje Matica zaprosilo Odbor za tehnična vprašanja (OTV) pri PZS za pomoč pri celoviti obnovi. OTV je v mesecu septembru odobril obnovitvena dela, ki jih je prevzela Tehnična skupina savinjskim markacistov. V ta namen je materialne stroške, opremo in en helikopterski prevoz za dostavo markacistov in opreme na delovišče zagotovila Komisija za planinske poti Planinske zveze Slovenije kot pomoč Planinskemu društvu Celje Matica pri obnovi planinske koče na Korošici. Planinsko društvo Celje Matica pa je Tehnični skupini savinjskih markacistov zagotovilo brezplačno bivanje na Frichautovem domu na Okrešlju in dostavo opreme in orodja po tovorni žičnici iz parkirišča v Logarski dolini na Okrešelj.

Akcija je potekala oktobra in novembra 2018. Ker zaradi slabega vremena ni bila mogoča helikopterska dostava, smo v prvem delu akcije v mesecu oktobru orodja in opremo na delovišče znosili sami. Ko pa nam je bila v začetku meseca novembra ostala oprema dostavljena z helikopterjem na Male pode, smo v drugem delu akcijo zaključili v mesecu novembru.

V prvem delu akcije Tehnične komisije savinjskih markacistov na zelo zahtevni planinski poti skozi Turski žleb smo najprej napeli obstoječe jeklenice, zamenjali natrgane ali dotrajane jeklenice in dodali nove. Istočasno se je trasiral novi 100 metrov dolgi izhod iz Turskega žleba ob steni Male Rinke. V ta namen smo navrtali luknje za kline za dodatnih 100 m jeklenic. V drugem delu akcije v mesecu novembru smo napeljali jeklenice na novem odseku zelo zahtevne planinske poti ob steni Male Rinke za lažji izhod ali vstop na zelo zahtevno planinsko pot skozi sotesko Turski žleb.

kpp_pzs_delovne_akcije_turski_zleb_2018_foto_arhiv_smdo__3_

Vsa dogovorjena dela so bila izvedena v celoti razen zemeljskih del, ker so bila v času akcije tla pomrznjena in poledenela. Ta dela z obnovo markacij bodo opravljena v letu 2019 v sklopu urjenja novih članov Tehnične skupine savinjskih markacistov. Pri oglednem sestopu po zaledeneli zelo zahtevni planinski poti skozi Turski žleb, smo se dogovorili za dodatna zavarovanje z jeklenicami in klini za še varnejšo hojo po tej poti tudi takrat, ko je zaradi slabih vremenskih razmer v visokogorju potreben hiter sestop do Frischaufovega doma na Okrešlju. Tudi ta dela bo tehnična skupina opravila v eni od naslednjih akcij usposabljanja markacistov, kateri bodo želeli delovati v njej.

Akcije v jesenskem času, je imela za posledico težje in zahtevnejše delo, saj vreme ni dopuščalo helikopterske dostave markacistov, opreme in orodja na delovišče. Ko pa je bila oprema dostavljena s helikopterjem se je pričela zmrzal z rahlim sneženjem. Navkljub težkim, hladnim in vetrovnim razmeram, smo z dobrim načrtovanjem del, z uporabo osebne zaščitne in varovalne opreme delali brez večjih problemov. Do izraza so prišle delovne izkušnje, fizična predpriprava, znanje vrvne tehnike s samovarovanjem in znanje gibanja v zimskih razmerah.

kpp_pzs_delovne_akcije_turski_zleb_2018_foto_arhiv_smdo__6_

Za pomoč pri uspešni izvedbi del, se Tehnična skupina savinjskih markacistov zahvaljuje vsem, ki so akcijo omogočili in izvedli. Predvsem pa se zahvaljujemo za pomoč pri delu v Turskem žlebu in nošenju opreme; ko ni bilo helikopterskega prevoza, oskrbniku Frischaufovega doma na Okrešlju BOŠJANU ZAJCU in njegovemu osebju za oskrbo v planinskem domu. Zahvaljujemo se tudi Komisiji za planinske poti pri Planinski zvezi Slovenije za izposojo orodij in za tehnično opremo kot donacijo Planinskemu društvu Celje Matica pri obnovi planinske koče na Korošici, saj omenjeno društvo med gradnjo nove planinske koče ne Korošici ne bo imelo finančnih sredstev za obnovitvena dela na zahtevnih planinskih poteh, katerih skrbniki so. Seveda se je potrebno zahvaliti tu Planinskemu društvu Celje Matica, da je omogočilo brezplačno bivanje markacistov med akcijo in za brezplačen prevoz orodja in opreme z tovorno žičnico iz parkirišča v Logarski dolini na Okrešelj. Zahvaljujem se, vodji akcije FRANCU ŠINKOTU markacistu, članu OTV pri PZS, planinskemu vodniku in predsedniku planinskega društva Grmada Celje, in vsem ostalim sodelujočim v akciji za pomoč pri izvedbi del. Celotna akcije je uspešno končana v predvidenem roku in je bila izvedena v celoti v načrtovanem obsegu brez posebnosti ali poškodb.


Planinski vodnik, markacist in
predsednik PD AT Podčetrtek,
Ivan Šalamon
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije