četrtek, 23. maj 2024
POIŠČI

Delovno predsedstvo
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

torek, 6. april 2010 ob 00:00, ogledov: 2382

Razpis za sofinanciranje usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in planinskih poti

Komisija za planinske poti na podlagi sklepa seje z dne 9.3.2010  objavlja

R A Z P I S

za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in planinskih poteh

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti.

2. Višina sredstev, ki se namenja za postavitev usmerjevalnih tabel  je 22.900 EVR.

3. S prijavo na razpis se planinske društvo zavezuje, da bo na svoje stroške postavilo

usmerjevalne table in o tem naredilo poročilo.

Komisija bo zagotovila usmerjevalne table po ceni, ki znaša 50% polne cene. Polne cene tabel in drugega materiala so naslednje:

smerna tabla mala

32,00 €

smerna tabla velika

42,60 €

kovinski drog

30,00 €*

leseni drog

20,00 €

Cevni nosilec table

07,80 €

* o načinu naročanja kovinskih drogov vas bomo obvestili posebej po podpisu pogodbe


Table so iz kvalitetnih materialov, katerih oblika in napisi so v skladu z zakonom o planinskih poteh.

4.   Na razpis se lahko prijavijo planinske društva, ki vzdržujejo planinske poti.

Prijava mora vsebovati:

- skico posamezne usmerjevalne table, ki je predmet razpisa,

- podatek o mestu pritrditve usmerjevalne table (na lesen/kovinski drog oziroma na drugo podlago),

- fotokopijo zemljevida iz katerega je razvidno, na katerem stojišču stojijo posamezne usmerjevalne table.

Prijava mora biti poslana najkasneje do 20. junija 2010 na naslov

Planinska zveza Slovenije,

Komisija za planinske poti,

p.p.214,

1001 Ljubljana

ali osebno vročena v tajništvu PZS,  Dvoržakova 9, Ljubljana.


Prijava more biti poslana oziroma vročena v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis KPP za smerne table«.


5.  0 opravljeni postavitvi usmerjevalnih tabel mora biti narejeno poročilo. Vsebovati mora:

- kratko informacijo o postavitvi table,

- fotografijo križišča pred in po namestitvi usmerjevalnih tabel.


V kolikor bo prijavitelj ugotovil, da ne more namestiti tabel mora o tem nemudoma obvestiti KPP. Če bo komisija ugotovila, da table niso bile nameščene pravočasno zaradi malomarnosti prijavitelja, je le-ta dolžan plačati polno cene usmerjevalnih tabel.


Komisija za planinske poti

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije