ponedeljek, 15. april 2024
POIŠČI

Tominškova pot na Triglav obnovljena in odprta
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

torek, 15. januar 2013 ob 00:00, ogledov: 7094

2. konferenca o planinskem gospodarstvu, podrobni program

Objavil(a): Zdenka Mihelič
Objavljamo podroben PROGRAM 2. konference o planinskem gospodarstvu, bo v soboto, 26. januarja 2013, z začetkom ob 8.30, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu, Zabrv 12, 1292 Ig. Rok prijav: 18. januar 2013. Vabljeni!
ORGANIZATOR konference: Planinska zveza Slovenije.

KJEv Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu, Zabrv 12, 1292 Ig.

OKVIRNI PROGRAM KONFERENCE

8.00-8.30

PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

8.30-9.30

POZDRAVNI NAGOVOR IN ODPRTJE KONFERENCE
       Bojan Rotovnik, predsednik PZS
PREDSTAVITEV PROGRAMA KONFERENCE, MODERATORJEV IN NAČINA DELA
       Aleš Glavnik, načelnik Gospodarske komisije PZS
PREDSTAVITEV REALIZACIJE SKLEPOV 1. KONFERENCE O PLANINSKEM GOSPODARSTVU
       Matej Planko, generalni sekretar PZS
PREDSTAVITEV SVETOVALNE PISARNE PZS
       Klemen Petek, strokovni sodelavec PZS
       Drago Dretnik, član Gospodarske komisije PZS in predstavnik PZS v Komisiji za koče CAA
9.30-10.45

PLANINSKA KOČA IN ODGOVOREN ODNOS DO OKOLJA: MALE ČISTILNE NAPRAVE ZA ODPADNE VODE (1. delavnica)
       Drago Dretnik
, član Gospodarske komisije PZS in predstavnik PZS v Komisiji za koče CAA
       Janez Bizjak
, načelnik Komisije za varstvo gorske narave in član gospodarske komisije
VSEBINA: Predstavitev ciljev gradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Kratka predstavitev glavnih tehnologij čiščenja, uporabnih na planinskih kočah. Predstavitev zakonodaje na tem področju - sedanja in načrtovana v prihodnje.
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
· Ali je delo v okviru svetovalne pisarne na področju čiščenja odpadne vode potrebno tudi v prihodnje?
· Kako zaključiti finančno konstrukcijo izgradnje male komunalne čistilne naprave?
· Ali PD smatrajo, da bi bili potrebno organizirati v okviru PZS seminarje/tečaje za upravljavce malih komunalnih čistilnih naprav (oskrbnike, najemnike, gospodarje)?
SISTEM DOLOČANJA NAJVIŠJIH CEN NOČITEV TER IZBRANE PREHRANE IN NAPITKOV V PLANINSKIH KOČAH - ALI SO POTREBNE SPREMEMBE? (2. delavnica)
       Bojan Rotovnik, predsednik PZS
       Aleš Glavnik, načelnik Gospodarske komisije PZS
       Danilo Sbrizaj, upokojeni generalni sekretar PZS
VSEBINA: Upravni odbor PZS vsako leto sprejme najvišje cene osnovne oskrbe in prenočevanja v planinskih kočah. Pri določanju teh cen je potrebno upoštevati mnogo dejstev in dejavnikov, poleg tega pa je pomembna tudi ekonomika planinskih koč. Ker ni bila popolnoma jasna pravna podlaga za določanje najvišjih cen s strani PZS, je bila ta tematika vključena tudi v razprave ob pripravi novega statuta PZS, ki je bil na skupščini PZS aprila 2012 skoraj soglasno potrjen. V statutu je določen prenos naloge za določanje najvišjih cen osnovne oskrbe in prenočevanja v planinskih kočah iz planinskih društev na PZS. Na delavnici bo predstavljen dosedanji sistem določanja cen in primeri iz tujine, glavnina časa pa bo namenjena razpravi.
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
· Kaj spada pod osnovno oskrbo v planinskih kočah?
· Kakšne so prednosti in slabosti 50 % popusta za prenočevanje članov v planinskih kočah?
· Ali je sistem določanja cen glede na kategorijo koč primeren?
10.45-11.10

ODMOR ZA KAVO/ČAJ

11.10-12.20

POŽARNA VARNOST NA PLANINSKIH KOČAH - ALI POZNAMO PROBLEMATIKO? (3. delavnica)
       Aleš Glavnik, načelnik Gospodarske komisije PZS
VSEBINA: Požarna varnost na planinskih kočah je nizka, požarna ogroženost planinskih koč pa visoka, zato je tveganje za obiskovalce planinskih koč precejšnje. Vse večja uporaba umetnih snovi dodatno povečuje požarno ogroženost in prispeva k hitrejšemu razvoju požara ter sproščenim količinam dima. Kaj lahko v planinskem društvu takoj naredijo za izboljšanje požarne varnosti na planinski koči ?
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
· Ali so predsedniki PD naročili izdelavo »Požarnega reda« za svojo planinsko kočo ustrezno usposobljeni osebi?
· Ali je bila na vaši planinski koči že uspešno izvedena vaja iz evakuacije pri polni zasedenosti planinske koče?
· Ali se lastniki planinskih koč zavedajo, da je v primeru požara na planinski koči najbolj bistven odvod dima, za kar morajo biti na razpolago ustrezne odprtine, ki se lahko preprosto odprejo?
PLANINSTVO KOT BLAGOVNA ZNAMKA (4. delavnica)
       Marjeta Keršič Svetel, članica Komisije za varstvo gorske narave PZS, in članica delovne skupine Planinstvo kot blagovna znamka
VSEBINA: Uvodoma bo vodja delavnice poskušala na kratko osvetliti nekaj možnih pogledov na planinstvo kot blagovno znamko in nanizati nekaj dejstev, ki izhajajo iz doslej opravljenih raziskav oziroma iz razvoja našega planinstva. Pokazala bo tudi nekatere primere, kako organizacije, ki združujejo tiste, ki zahajajo v gore predvsem zato, da bi pešačili, plezali in morda še smučali, vključno z našo PZS, definirajo početje svojega članstva.
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
· Kaj pravzaprav želimo doživljati, ko gremo v hribe?
· Kaj je planinstvo?
· Kaj je blagovna znamka?
· Kakšno je razmerje med gorništvom, planinstvom in gorskim turizmom? Je vse to eno in isto? Gre za različne stvari? In če so različne - v katerih ključnih potezah se razlikujejo?
· Ali sploh lahko govorimo o planinstvu kot blagovni znamki - ima sploh tako jasne značilnosti, da se planinstvo po njih loči od vseh drugih načinov doživljanja gora? Če da - kateri so poglavitni elementi te blagovne  znamke?
· Kakšno vlogo ima pri vsem tem narava - zlasti neokrnjena narava v gorah?
· Ali je lahko planinstvo tržno blago?
12.20-13.20

ODMOR IN KOSILO

13.20-14.30 SLOVENSKA PLANINSKA POT - NEIZKORIŠČENA PRILOŽNOST? (5. delavnica)
       Bojan Rotovnik, predsednik PZS
       Igor Mlakar, načelnik Komisije za planinske poti PZS
       Marko Lenarčič, direktor GIZ Pohodništvo
       Klemen Triler, gorski tekač, ki je leta 2012 v rekordnem času pretekel SPP
VSEBINA: Slovenska planinska pot (SPP) letos praznuje svojo 60-letnico in je najstarejša vezna planinska pot na svetu. Celotno pot od Maribora do Ankarana je do konca leta 2012 prehodilo 9500 planincev, ki so to dokazali z žigosanimi dnevniki SPP. Za prehojeno pot so pridobili spominski znak poti, največja nagrada pa je zagotovo obisk najlepših predelov slovenskega gorskega sveta. Glede na veliko popularnost veznih poti v tujini je SPP zagotovo neizkoriščena priložnost slovenskega turizma. Na delavnici bo SPP podrobneje predstavljena, podani bodo predlogi za aktivnejše trženje in promocijo poti, svoje izkušnje s potjo pa bo predstavil tudi Klemen Triler, ki je poleti 2012 v dobrih 8 dneh pretekle celotno pot in s tem postavil nov rekord. V razpravi bodo lahko udeleženci predstavili svoje poglede na SPP in postavili vprašanja predavateljem.
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
· Kakšna je danes vloga SPP v turistični ponudbi Slovenije?
· Kako se lahko planinska društva in planinske koče aktivneje vključijo v trženje in promocijo SPP?
· Kaj lahko naredimo v planinski organizaciji, da bo SPP na celotni trasi še bolje vzdrževana in označena?
14.30-14.40

PREDSTAVITEV IZBIRE NAJBOLJ PRILJUBLJENE PLANINSKE KOČE V SKUPNI AKCIJI PZS IN NEDELA
       Matej Planko, generalni sekretar PZS
14.40-15.00

PREDSTAVITEV PROJEKTA DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA
       Drago Dretnik, član Gospodarske komisije PZS in predstavnik PZS v Komisiji za koče CAA, vodja projekta
15.00-15.15

PODELITEV CERTIFIKATOV OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA
       Bojan Rotovnik
, predsednik PZS
       Drago Dretnik
, član Gospodarske komisije PZS in predstavnik PZS v Komisiji za koče CAA, vodja projekta
15.15-15.30

ODMOR

15.30-16.40 POSLOVANJE PLANINSKIH KOČ IN UREJENOST PLANINSKIH POTI - VIDIK GORSKE ENOTE POLICIJE IN TRŽNEGA INŠPEKTORATA (6. delavnica)
       Martin Drnovšek, vodja oddelka Gorske enote policije
       Predstavnik Tržnega inšpektorata RS
VSEBINA:  Zadnjih nekaj let pripadniki Gorske enote Policije občasno izvajajo aktivnosti za zagotavljanje splošne varnosti ljudi v gorah, ki so namenjene predvsem temu, da z nasveti, ki se nanašajo na varno gibanje v gorah, pohodnike opozarjajo na nevarnosti, s katerimi se lahko soočijo. S tem želijo zagotovili večjo varnost v naših gorah, spodbuditi boljšo opremljenost pohodnikov ter boljše poznavanje gorniških pravil. Nekajkrat so se policistom na tovrstnih aktivnostih pridruži tudi predstavnik Tržnega inšpektorata RS, ki preverja predvsem kršitve iz Zakona o gorskih vodnikih ter poslovanje planinskih koč skladno z zakonodajo. Predstavljena bodo določila iz zakonodaje o prijavi in odjavi prebivališča.
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
· Kakšen je vidik Gorske enote Policije na poslovanje planinskih koč in urejenost planinskih poti?
· Kakšne so ugotovitve tržnega inšpektorja glede poslovanja planinskih koč?
· Kako lahko planinska organizacija in Gorska enota Policije sodelujeta pri izvajanju preventivnih dejavnosti?
SOFINANCIRANJE VZDRŽEVANJA IN OBNOV PLANINSKIH KOČ (7. delavnica)
       Drago Dretnik
, član Gospodarske komisije PZS in predstavnik PZS v Komisiji za koče CAA
       Matej Planko, generalni sekretar PZS
       Irena Zupančič Cimerman, direktorica sklada Si.Voda
       Rok Petančič, predsednik PD Lisca Sevnica
VSEBINA: Vzdrževanje planinskih koč predstavlja vse več težav, saj je oprema marsikje dotrajana, za nove naložbe pa PD nimajo zadostnih finančnih sredstev. Tudi ureditev notranjosti koč glede na standarde, ki jih predpisuje zakonodaja, zahteva precejšnja sredstva, prav tako ureditev koč glede na sodobne ekološke standarde. Na 1. konferenci so bile predstavljene možnosti za kandidiranje za sredstva Fundacije za šport, na 2. konferenci pa bo predstavljen sklad Si.Voda. Poleg tega bodo uvodoma predstavljene tudi ostale možnosti pridobivanja sredstev za obnovo planinskih koč.
V okviru delavnice bomo poskušali poiskati odgovore na naslednja vprašanja:
· Predstavitev in pogoji za pridobitev sredstev iz Sklada Si. Voda?
· Primer dobre prakse: izgradnja rastlinske čistilne naprave na Lisci (PD Lisca Sevnica)
 

16.40-17.00

KRATEK POVZETEK KONFERENCE IN OBLIKOVANJE SKLEPOV KONFERENCE
       Bojan Rotovnik, predsednik PZS
       Aleš Glavnik, načelnik Gospodarske komisije PZS
       Klemen Petek, strokovni sodelavec PZS
17.00

ZAKLJUČEK KONFERENCE


POSVET JE NAMENJEN: predsednikom in gospodarjem planinskih društev, oskrbnikom/gospodarjem planinskih koč,  vodnikom PZS, markacistom in drugim strokovnim delavcem v planinstvu, planinskim funkcionarjem ...

KOTIZACIJA in PRIJAVE: za predstavnike planinskih društev, organov PZS in oskrbnike planinskih koč kotizacijo krije PZS, za vse ostale kotizacija znaša 25 €/ osebo (v kotizacijo sta vključena tudi kosilo in topli napitek med dopoldanskim odmorom). 

V dopoldanskem času bo v avditoriju Izobraževalnega centra potekal Zbor markacistov PZS. V preddverju bo na ogled razstava o Krkinih planinskih poteh.

Rok prijav: petek, 18. januar 2013.

Lepo povabljeni!

Aleš Glavnik,
načelnik GK PZS
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

PDF VABILO in PODROBEN PROGRAM 2. konference o planinskem gospodarstvu (215,30 KB)
DOC PRIJAVNICA na 2. konferenco o planinskem gospodarstvu (66 KB).
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije