ponedeljek, 22. april 2024
POIŠČI

Akcija MDO PD Dolenjske in Bele krajine na območju pešpoti E7
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

četrtek, 18. julij 2013 ob 00:00, ogledov: 3776

Podaljšan razpis KPP PZS za smerne table 2013

Objavil(a): Zdenka Mihelič
Komisija za planinske poti PZS podaljšuje RAZPIS za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in planinskih poteh do 31. avgusta 2013, oziroma do porabe sredstev.
Komisija za planinske poti PZS podaljšuje

RAZPIS

za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in planinskih poteh do 31. avgusta, oziroma do porabe sredstev

Predmet razpisa je sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in planinskih poteh v višini 50 %, ter financiranje postavitve usmerjevalnih tabel, ki označujejo traso Slovenske planinske poti (SPP) v višini 100 %.

Višina  sredstev, ki se namenja za postavitev usmerjevalnih tabel je 30.000,00 EUR, in 2.500,00 EUR iz planinskega sklada za table, ki označujejo traso SPP.
Na razpis se lahko prijavijo  planinska društva , ki vzdržujejo planinske poti (skrbniki poti) in pri svojem delu izpolnjujejo sklepe Skupščine PZS in UO PZS, ter sodelujejo z KPP PZS.
S prijavo na razpis se planinsko društvo zavezuje, da bo na svoje stroške postavilo usmerjevalne table in o tem naredilo poročilo. Table morajo biti postavljene najkasneje do 31. oktobra 2013, kar je tudi zadnji rok za oddajo poročil.

Prijava mora vsebovati:
 • Skice usmerjevalnih tabel v Microsoft Word datoteki na predlogah, ki so priloga tega razpisa.
  OPOZORILO: DOKLER PREDLOGA ZA SMERNO TABLO NI IZPOLNJENA Z VSEMI ZAHTEVANIMI PODATKI, TABLA NE GRE V IZDELAVO!
 • Podatek, ali tabla označuje traso SPP,
 • skupno število smernih tabel, pritrdilnih konzol in drogov,
 • podatek o načinu pritrditve smerne table (kovinski drog, lesen drog, zid ...),
 • fotokopijo zemljevida, iz katerega je razvidno, na katerem stojišču stojijo posamezne usmerjevalne table.

Postopek naročila in poročanja:
 • PD se prijavi na razpis z izdelanimi predlogami za smerne table in po izstavljenem predračunu potrdi naročilo.
 • PZS izstavi PD račun za polno ceno tabel in materiala, ki ga PD poravna v celoti pred prevzemom.
 • PD prevzame in namesti table, ter po končani namestitvi pošlje na KPP pisno poročilo na ustreznem obrazcu, ki je priloga razpisa.
 • Poročilo mora vsebovati tudi fotografijo križišča, oziroma mesta, kjer je pritrjena tabla pred in po namestitvi usmerjevalnih tabel.
 • Ko so izpolnjeni vsi pogoji (poročilo mora biti poslano do zgoraj navedenega roka), PZS povrne planinskemu društvu 50 % polne cene tabel in materiala (pritrdilne konzole, drogovi), za table in material (pritrdilne konzole, drogovi) na trasi SPP pa 100 %.
 • PD je dolžno pri obveščanju javnosti o postavljenih smernih tablah navesti, da je postavitev smernih tabel sofinancirala PZS s podporo Fundacije za šport.

V kolikor bo prijavitelj ugotovil, da tabel ne more postaviti, mora o tem nemudoma pisno  obvestiti KPP PZS.

V kolikor bo komisija ugotovila, da table niso bile nameščene pravočasno zaradi malomarnosti prijavitelja, ali da je prijavitelj posredoval lažno poročilo o postavitvi, bo prijavitelj dolžan plačati polno ceno usmerjevalnih tabel.

Polne cene tabel (z DDV) in materiala za pritrditev so naslednje:
smerna tabla mala
32,00 €
smerna tabla velika
42,60 €
kovinski drog
30,00 €
Cevni nosilec table
07,80 €
 
Oblika tabel in napisi so v skladu z zakonom o planinskih poteh. Na smernih tablah je v levem spodnjem delu dovoljeno dodati naziv pokrovitelja poti, če le-ta obstaja. V desnem spodnjem delu se poleg PD, skrbnika poti, obvezno navede tudi PZS.

Velikost tabel
Za en ali dva napisa uporabljamo smerne table dimenzije 145 mm x 500 mm (mala smerna tabla).
Za tri ali štiri napise pa smerne table dimenzije 200 mm x 500 mm (velika smerna tabla).
Priporočamo, da na smernih tablah, skladno z možnostmi, navedete kar največ napisov in tako olajšate orientacijo planincem.

PRIJAVA mora biti poslana najkasneje do 31. avgusta 2013, oziroma do porabe sredstev na naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, Dvorakova 9,  p. p. 214, 1001 Ljubljana  ali osebno vročena v tajništvu PZS,  Dvorakova 9, Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: pota@pzs.si. Naziv sporočila naj bo »Prijava na razpis KPP za smerne table«.

V kolikor bo na razpis prispelo več vlog, kot je razpisanih sredstev, bo upoštevan vrstni red prispelih vlog.

Dodatne informacije in pojasnila dobite pri strokovnem sodelavcu KPP Klemenu Petku, email: klemen.petek@pzs.si ali na tel.: 01 43 45 683.

Načelnik KPP PZS:
Igor Mlakar
Predsednik PZS:
Bojan Rotovnik
 
Prilogi:
- ZIP Predloge tabel (92,21 KB)
- ZIP Obrazci za poročila (14,51 KB)
--------------------------------------------------------------

Povezana novica:
- Razpis KPP PZS za smerne table 2013
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije