ponedeljek, 15. april 2024
POIŠČI

Barva, čopič in ... packarija v Trnovskem gozdu!
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

torek, 25. februar 2014 ob 00:00, ogledov: 12052

Mnenja in pripombe PZS na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave

Objavil(a): Zdenka Mihelič
Objavljamo mnenja in pripombe Planinske zveze Slovenije na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave, ki jih je PZS poslala na Ministrstvo za kmetijsko in okolje v pondeljek, 24. februarja 2014. Več:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Dunajska 22
1000 Ljubljana
gp.mko@gov.si

Spoštovani,

skladno z javnim pozivom, objavljenim na vaši spletni strani vam v nadaljevanju pošiljamo mnenja in pripombe Planinske zveze Slovenije na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave.

V Planinski zvezi Slovenije (PZS) smo presenečeni nad predlogom dopolnitev Zakona o ohranjanju narave, saj se zavzemamo, da mora zakonodaja ločiti med vožnjami v naravnem okolju z motornimi vozili od voženj s kolesi, saj je vpliv voženj z motornimi vozili na naravo bistveno bolj škodljiv. Zato podpiramo zelo stroge omejitve in visoke kazni glede voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Za vožnje s kolesi podpiramo blažje oblike omejitev in se zavzemamo, da se za vožnje s kolesi odprejo tudi vse nekategorizirane ceste ter gozdne in poljske prometnice, torej vse površine, ki so že v osnovi grajene za vožnjo z vozili.

Planinske poti, ki ne potekajo po prometnicah, se lahko odprejo tudi za vožnjo s kolesi, če takšna planinska pot izpolnjuje sprejeta strokovna Merila za dvonamensko rabo planinskih poti in če se s tem strinja skrbnik poti, ki mora izvesti predpisani postopek ter takšno pot primerno označiti. V planinski organizaciji smo v letu 2013 odprli prvo planinsko pot tudi za uporabo s kolesi, za leto 2014 pa pripravljamo odprtje novih tovrstnih poti. Ti postopki potekajo bistveno hitreje tam, kjer pri ureditvi in vzdrževanju teh poti aktivno sodelujejo tudi kolesarji. Na tovrstnih poteh velja načelo, da ima pešec absolutno prednost.

Zavzemamo se tudi, da je področje rabe planinskih poti celostno urejeno z Zakonom o planinskih poteh in ne podpiramo spreminjanje posameznih delov Zakona o planinskih poteh z drugimi zakoni.

V PZS pa nasprotujemo vsem vožnjam, tudi s kolesi, po brezpotjih, po planinskih poteh nad gozdno mejo oz. visokogorju (razen po obstoječih prometnicah), po planinskih poteh čez barja in mokrišča ter po sipkem-nestabilnem terenu, po planinskih poteh, ki so obremenjene z množičnim pohodništvom, po planinskih poteh z vgrajenimi kovinskimi in lesenimi varovali ter v zavarovanih območjih, razen na poteh, posebej namenjenih kolesarjem. Zaradi tega tudi ne podpiramo splošne odprave prepovedi voženj v naravnem okolju za kolesarje, ampak se zavzemamo, da so vožnje s kolesi v naravnem okolju možne samo po površinah, kjer je to izrecno dovoljeno.

Ker so planinske koče tudi objekti v okviru zaščite in reševanja ter so širše družbeno koristni objekti, predlagamo, da se za namene vzdrževanja in oskrbovanja planinskih koč, ki so dostopne preko gozdnih prometnic, v zakonu uveljavi izključitev veljavnosti prepovedi voženj z motornimi vozili. Enako določilo o izključitvi veljavnosti bi moralo veljati tudi za namen vzdrževanja planinskih poti.

Sistem okoljevarstvenih nadzornikov, ki so že opredeljeni v Zakonu o ohranjanju narave, in se od sprejetja zakona v letu 2004 do danes ni vzpostavil, naj bodo opredeljeni v tem zakonu podobno, kot je v Zakonu o gozdovih opredeljen gozdarski nadzornik. Glede na osiromašenost nadzornih organov vidimo možnost v povezovanju z obstoječimi mrežami organizacij, ki že nadzorujejo naravo. Potencialno bi se lahko med naravovarstvene nadzornike vključilo tudi strokovno usposobljene varuhe gorske narave, ki so aktivni v okviru Planinske zveze Slovenije in ki to delo želijo opravljati.

Predlagamo tudi, da bi z zakonom uredili tudi pogoje za vzpostavitev in delovanje namenskih športnih poligonov za gorske kolesarje in različna motorna vozila, saj menimo, da bi se v primeru zadostnega števila tovrstnih poligonov bistveno zmanjšala obremenitev naravnega okolja.

Glede na vaše sporočilo za javnost z dne 3. 2. 2014 vam sporočamo tudi, da se Planinska zveza Slovenije zavzema, da se vse vožnje v naravnem okolju opredelijo z ustreznim zakonom in ne podpiramo urejanja posameznega področja v različnih podzakonskih aktih.

Prosimo in predlagamo, da zgoraj navedena stališča in predloge smiselno upoštevate pri postopkih zakonskega urejanja področja voženj v naravnem okolju in pri morebitnih drugih zakonodajnih postopkih pod okriljem vašega ministrstva.

Lep planinski pozdrav!

V Ljubljani, 24. februarja 2014

Bojan Rotovnik, 
predsednik PZS

------------------------------------------------------------
Povezane novice:
- Planinci, lovci, ribiči in taborniki enotni glede omejevanja voženj v naravnem okolju
- Zakon o ohranjanju narave - Izjava predsednika PZS
- Zakon o ohranjanju narave - javna razprava
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije