ponedeljek, 15. april 2024
POIŠČI

Durce
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

četrtek, 15. maj 2014 ob 00:00, ogledov: 4336

Razpis KPP PZS za smerne table 2014

Objavil(a): Zdenka Mihelič
Komisija za planinske poti PZS na podlagi sklepa 16. seje objavlja RAZPIS za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in planinskih poteh.
Komisija za planinske poti PZS na podlagi sklepa 16. seje objavlja

RAZPIS

za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in planinskih poteh

Predmet razpisa je sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiščih planinskih poti in križiščih planinskih poti.

Višina  sredstev, ki se namenja za postavitev usmerjevalnih tabel je 30.000,00 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo  planinska društva , ki vzdržujejo planinske poti (skrbniki poti) in pri svojem delu izpolnjujejo sklepe Skupščine PZS in UO PZS, ter sodelujejo z KPP PZS.

S prijavo na razpis se planinsko društvo zavezuje, da bo na svoje stroške postavilo usmerjevalne table in o tem naredilo poročilo. Table morajo biti postavljene najkasneje do 31. oktobra 2014, kar je tudi zadnji rok za oddajo poročil.

Višina sofinanciranja:
 • za popolne vloge oddane do vključno 1. 7. 2014 je višina sofinanciranja 75 %,
 • za popolne vloge oddane do vključno 1. 9. 2014 pa je višina sofinanciranja 50 %.

Popolna prijava mora vsebovati:
 • skice usmerjevalnih tabel v Microsoft Word datoteki na predlogah, ki so priloga tega razpisa:
  OPOZORILO: DOKLER PREDLOGA ZA SMERNO TABLO NI IZPOLNJENA Z VSEMI ZAHTEVANIMI PODATKI, TABLA NE GRE V IZDELAVO!
 • skupno število smernih tabel, pritrdilnih konzol in drogov,
 • podatek o načinu pritrditve smerne table (kovinski drog, lesen drog, zid ...),
 • zemljevid, iz katerega je razvidno, na katerem stojišču stojijo posamezne usmerjevalne table.

Postopek naročila in poročanja:
 • PD se prijavi na razpis z izdelanimi predlogami za smerne table in po izstavljenem predračunu potrdi naročilo.
 • PZS izstavi PD račun za polno ceno tabel in materiala, ki ga PD poravna v celoti pred prevzemom.
 • PD prevzame in namesti table, ter po končani namestitvi pošlje na KPP pisno poročilo na ustreznem obrazcu, ki je priloga razpisa.
 • Poročilo mora vsebovati tudi fotografijo križišča oziroma mesta, kjer je pritrjena tabla pred in po namestitvi usmerjevalnih tabel.
 • Ko so izpolnjeni vsi pogoji (poročilo mora biti poslano do zgoraj navedenega roka), PZS povrne planinskemu društvu delež sofinanciranja.
 • PD je dolžno pri obveščanju javnosti o postavljenih smernih tablah navesti, da je postavitev smernih tabel sofinancirala PZS s podporo Fundacije za šport.

V kolikor bo prijavitelj ugotovil, da tabel ne more postaviti, mora o tem nemudoma pisno  obvestiti KPP PZS.

V kolikor bo komisija ugotovila, da table niso bile nameščene pravočasno zaradi malomarnosti prijavitelja, ali da je prijavitelj posredoval lažno poročilo o postavitvi, bo prijavitelj dolžan plačati polno ceno usmerjevalnih tabel.

Polne cene tabel (z DDV) in materiala za pritrditev so naslednje:
smerna tabla mala
29,98 €
smerna tabla velika
41,11 €
kovinski drog
30,00 €
cevni nosilec table
  7,36 €
 
Oblika tabel in napisi so v skladu z zakonom o planinskih poteh. Na smernih tablah je v levem spodnjem delu dovoljeno dodati naziv pokrovitelja poti, če le-ta obstaja. V desnem spodnjem delu se poleg PD, skrbnika poti, obvezno navede tudi PZS, v desnem zgornjem kotu pa se poleg nadmorske višine navede tudi ledinsko ime kraja, kjer bo tabla postavljena.

Velikost tabel
Za en ali dva napisa uporabljamo smerne table dimenzije 145 x 500 mm (mala smerna tabla).
Za tri ali štiri napise pa smerne table dimenzije 200 x 500 mm (velika smerna tabla).
Priporočamo, da na smernih tablah, skladno z možnostmi, navedete kar največ napisov in tako olajšate orientacijo planincem.

Prijava
Prijava mora biti poslana najkasneje do vključno 1. septembra 2014, oziroma do porabe sredstev po elektronski pošti na naslov: pota@pzs.si. Naziv sporočila naj bo »Prijava na razpis KPP za smerne table«.
V kolikor bo na razpis prispelo več vlog, kot je razpisanih sredstev, bo upoštevan vrstni red prispelih vlog.
Dodatne informacije in pojasnila dobite pri strokovnem sodelavcu KPP Klemenu Petku, email: klemen.petek@pzs.si ali na tel.: 01 43 45 683.


Načelnik KPP PZS:
Igor Mlakar
Predsednik PZS:
Bojan Rotovnik
 

Priloge:
ZIP Predloge tabel (92,73 KB)
ZIP Obrazci za poročila (14,52 KB)

© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije