ponedeljek, 15. april 2024
POIŠČI

Naj planinska pot 2021 bo obnovljena prihodnje leto
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

sreda, 23. november 2016 ob 10:20, ogledov: 6728

Dodatno nezgodno zavarovanje markacistov na delovnih akcijah

Objavil(a): Matej Ogorevc
Želimo vas obvestiti, da je za urejeno osnovno nezgodno zavarovanje vseh registriranih markacistov (ki so oddali poročilo za prejšnje leto in imajo veljavno licenco) in sicer z zavarovalnim kritjem za nezgodno smrt v višini 7.500 € in za zavarovanje invalidnosti v višini 15.000 €.
S strani društev se je večkrat postavilo vprašanje urejenosti nezgodnega zavarovanja markacistov PZS. V osnovnem članskem zavarovanju dejavnost markacistov namreč ni zajeta (razen, v primeru oglednih tur ipd., kar lahko enačimo s samim planinstvom).

Že v začetku leta je bilo v sodelovanju z Zavarovalnico Adriatic Slovenica d.d. pripravljena ponudba za sklenitev dodatnih zavarovanj za markaciste s strani društev, kot je bilo predstavljeno na spletni strani www.zavarovanja.pzs.si, sedaj pa smo se z zavarovalnico tudi dokončno dogovorili in uredili problematiko zavarovanja markacistov.

KRITJE:
V zavarovanje so vključene aktivnosti markacistov v okviru akcij planinskih društev in PZS:
 • dostop do delovišča,
 • transport in prenos orodja in opreme do delovišča,
 • markiranje,
 • vzdrževanje in čiščenje z ročnim orodjem,
 • postavljanje tabel,
 • nadelava poti z ročnim in strojnim orodjem (lesena varovala, protierozijska zaščita, lesene stopnice, druge vrste utrjevanja),
 • nadelava zahtevnih in zelo zahtevnih poti (kovinske varovalne naprave),
 • čiščenje in sanacija preprek na poti,
 • trasiranje in popis poti.
   
Pri tem se morajo upoštevati pravila za varno opravljanje dela (ustrezna zaščitna oprema, opravljen tečaj za delo z motorno žago idr.).

Zavarovanje odškodninske odgovornosti
Strokovni kadri PZS, med katere spadajo tudi markacisti,  so zavarovani tudi za primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in posledica katerih je osebna in/ali premoženjska škoda.
 
Zavarovalna vsota znaša 100.000,00 € po škodnem dogodku za posameznika. Vsi registrirani strokovni kadri PZS bodo vključeni v zavarovanje samo v primeru potrjene licence za tekoče leto. Kandidati, ki pridobijo licenco med tekočim letom, so prav tako vključeni v kritje.

Dodatno nezgodno zavarovanje
Društva se lahko odločijo tudi za sklenitev dodatnega zavarovanja za svoje markaciste. Z dodatnim zavarovanjem lahko torej dvignete zavarovalno vsoto ali razširite kritje, kot določeno v spodnjih tabelah. Katera varianta se izbere, je odvisno od ocenjenega tveganja. Možno je skleniti zavarovanje za določen dan oz. določeno število dni ali pa za celo leto. Premije so navedene v tabeli:
 
Nezgodno zavarovanje markacistov Zavarovalna vsota za nezgodno smrt (EUR) Zavarovalna vsota za invalidnost (EUR) Ponujena letna premija z davkom na udeleženca (EUR) Ponujena dnevna premija z davkom na osebo (EUR)
Varianta 1 7.500,00 15.000,00 1,71 0,34
Varianta 2 15.000,00 30.000,00 3,08 0,69
  Varianta 3 15.000,00 50.000,00 4,45 0,99
  Varianta 4 25.000,00 75.000,00 6,85 1,52

Zgoraj navedeno zavarovanje krije primere smrti in invalidnosti oz. trajnih posledic. Po ponudbi iz spodnje tabele pa je možno skleniti tudi nezgodno zavarovanje za markaciste, ki poleg zavarovanja za nezgodno smrt in invalidnost, zajema tudi dnevno odškodnino in odškodnino v primeru zlomov, izpahov ali opeklin:
 
 Nezgodno zavarovanje markacistov Smrt zaradi nezgode (EUR) Invalidnost (EUR) Zlomi, izpahi, opekline (EUR) Dnevna odškodnina (EUR) Dnevna premija z davkom na markacista   (EUR) Letna premija z davkom na markacista (EUR)
Varianta 1* 15.000 30.000 1.000 5,00 0,70 23,17
Varianta 2 15.000 30.000 1.500 10,00 1,05 34,77

Zavarovalni pogoji so objavljeni na spletni strani http://zavarovanja.pzs.si.

Način sklenitve dodatnega nezgodnega zavarovanja
Društvo sklene zavarovanje individualno tako, da pošlje osnovne podatke na elektronski naslov zavarovanje@pzs.si ali s klasično pošto na naslov Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p.p. 2014, 1001 Ljubljana, vsaj tri dni pred akcijo.

Ob pošiljanju po navadni pošti zavarovanje velja po potrditvi na navedeni elektronski naslov PD (predvidoma v dveh delovnih dneh). Zavarovalnica bo nato izstavila polico in račun neposredno na društvo. Račun se mora poravnati v predvidenem plačilnem roku.  

Priloga:
XLS Obrazec za zavarovanje markacistov (59 kB)
 
Igor Mlakar,
načelnik KPP PZS
Matej Planko,
generalni sekretar
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije