ponedeljek, 15. april 2024
POIŠČI

Naj planinsko pot 2022 - Hanzova pot - obnova
Najdi nas na Facebooku

NOVICE  

petek, 19. junij 2015 ob 12:10, ogledov: 7001

Zadnja seja UO PZS pred poletjem na Jančah

Planinsko društvo Litija | Planinsko društvo Slivnica pri Celju | 
Objavil(a): Manca Ogrin
6. seja Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije je bila 18. junija 2015 v Planinskem domu na Jančah na povabilo PD Litija, ki letos praznuje 110-letnico ustanovitve. Zaradi opravičene odsotnosti predsednika Bojana Rotovnika je sejo po pooblastilu vodil podpredsednik Miro Eržen. Prisotnih je bilo 14 od 23 članov UO.
Zadnja seja UO PZS pred poletjem ni bila po naključju v Planinskem domu na Jančah, saj PD Litija letos praznuje 110-letnico ustanovitve Zasavske podružnice Slovenskega planinskega društva. V uvodu 6. seje UO PZS je bil spremenjen dnevni red in potrjen zapisnik 5. seje UO PZS. Sprejet je bil spremenjen in dopolnjen Pravilnik o priznanjih PZS, na osnovi razprave pa Odbor za članstvo preuči tematiko za PD in pripravi predlog dopolnitev, če bo potrebno. Upravni odbor poziva vse organe PZS, odgovorne za izvedbo nalog statuta PZS, da čim prej izvedejo vse potrebne postopke za dokončanje izvedbenih nalog statuta PZS. Potrjeni so bili rebalans proračuna PZS za leto 2015 v predlagani obliki ter izhodišča za spremembo Pravilnika o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v strokovni službi PZS (z dopolnitvami z razprave).

6_seja_uo_pzs_jance_pd_litija
6. seja Upravnega odbora PZS v Planinskem domu na Jančah (foto Manca Čujež)

Na predlog Komisije za planinske poti je bilo podano soglasje h katastru planinskih poti, ki junija 2015 vključuje 1974 planinskih poti v skupni dolžini 10.004 kilometre. Vse spremembe v katastru planinskih poti se izvajajo skladno z internimi pravili PZS. Vzpostavljanje katastra je dolgoleten in obširen projekt PZS, ki je realiziran in usklajen do te mere, da je primeren za javno objavo. V prihodnje se bo skrbelo za ažurnost podatkov in morebitne popravke. Postopke za nove poti in spremembe določa Pravilnik KPP PZS. Za vris nove planinske poti v kataster planinskih poti je potrebna pisna vloga planinskega društva – skrbnika, ki so ji priložena potrebna soglasja. Izvršni odbor KPP potrjuje odprtje nove poti, Upravni odbor PZS pa da k temu soglasje. Postopek za spremembo poteka planinske poti v registru planinskih poti se začne na podlagi pisne vloge skrbnika poti ali pristojnega organa PZS. Spremembo potrjuje IO KPP PZS. Za tehnične spremembe in korekcije je pristojen skrbnik registra.

Sprejet je bil sklep, da PD Slivnica pri Celju odpre in je skrbnik nove lahke planinske poti S klopce na klopco in nove lahke planinske poti Gorica pri Slivnici–Rifnik, in se ti planinski poti vnese v evidenco planinskih poti PZS. Sprejeta so bila Priporočila PZS za gradnjo, vzdrževanje in obnovo zavarovanih plezalnih poti, kjer je vključeno tudi stališče PZS, da se takšne poti ne nadelujejo na novo v visokogorju, zavarovanih območjih in na območju naravnih spomenikov.

Na predlog Gospodarske komisije PZS je bilo podano soglasje k Merilom za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport s področja gradnje športnih objektov na področju planinstva – planinske koče. UO PZS zadolži Komisijo za planinske poti in Komisijo za športno plezanje, da do 30. septembra 2015 sprejmeta merila za vrednotenje kandidatur za sofinanciranje iz sredstev Fundacije za šport na področju planinskih poti in plezališč; soglasje k merilom podaja UO PZS. UO se na predlog PD Laško strinja z geodetsko odmero in brezplačnim prenosom lastništva na delih parcel k. o. Slivno v korist Občine Laško za namen kategorizacije javne ceste.

6_seja_uo_pzs_jance
Člani UO PZS so soglasno sprejeli vse sklepe. (foto Manca Čujež)

Podano je bilo soglasje k Pravilniku Komisije za alpinizem PZS ter potrjeni dodatni člani IO KA PZS, ki so bili izvoljeni na Zboru alpinistov: Blaž Gladek (AO Kamnik), Nejc Pozvek (Posavski alpinistični klub) in Alen Marinović (Šaleški AO). UO PZS se je seznanil s prevodi priporočil CAA s področja preventivne dejavnosti in priporoča organom PZS in planinskih društev, da ta priporočila smiselno uporabljajo pri svojih akivnostih in jih v skladu z možnostmi promovirajo.

Podane so bile informacija o Skupščini PZS 2015, ki je bila 11. aprila 2015 v Sevnici v znamenju soglasnosti, poročilo o aktivnostih v obdobju od pretekle seje ter napoved aktivnosti ob 120-letnici Aljaževega stolpa – 7. avgusta 2015 je dopoldne predvidena manjša slovesnost na Triglavu, pozno popoldne maša na Dovjem, ob 18. uri pa osrednja slovesnost s kulturnim programom pri Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani.

Odprta so bila vprašanja o usposabljanjih v društvih, zaračunavanju predstavitvenih aktivnosti GRZS na planinskih taborih, problematiki vezane knjige računov pri delu na terenu in nadzoru FURS-a pri organizaciji izletov. Predstavljeni so bili novi zemljevidi in knjižne novosti Planinske založbe PZS.

Naslednja seja UO PZS bo predvidoma 5. novembra 2015.

Manca Čujež


Fotogalerija

 Manca Čujež

 Manca Čujež1 / 16

 Manca Čujež2 / 16

 Manca Čujež3 / 16

 Manca Čujež4 / 16

 Manca Čujež5 / 16

 Manca Čujež6 / 16

 Manca Čujež7 / 16

 Manca Čujež8 / 16

 Manca Čujež9 / 16

 Manca Čujež10 / 16

 Manca Čujež11 / 16

 Manca Čujež12 / 16

 Manca Čujež13 / 16

 Manca Čujež14 / 16

 Manca Čujež15 / 16

 Manca Čujež16 / 16

 
© PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, 2024

Iskanje med novicami

Izprazni Iskanje
Prikaži vse zapise v arhivu
ZADNJE NOVICE
Planinska zveza Slovenije